Benoeming personeel brandspuit-vrijwillige hulpbrandweer Eerde

 

Bij het BHIC zijn diverse benoemingsbesluiten voor de brandweer aangetroffen.

 

Overzicht leden brandweer Eerde 1895

 

Overzicht leden brandweer Eerde 1903

 

Overzicht leden brandweer Eerde 1942

In 1942 stond de brandweer Eerde onder leiding van M. Wouters, commandant brandweer Veghel.

 

In 1954 treden de volgende personen in dienst bij de hulpbrandweer Eerde, gemeente Veghel: 

Antonius Wilhelmus Neggers - hoofd der school  (commandant)

Bernardus A. van Dam - bakker (ondercommandant)

Albertus A.J. Marinus - smid (verzorging materieel)

Antonius G. van Dam - landbouwer, (brandwacht),

Lambertus W. Mobers - timmerman (brandwacht), 

Wilhelmus, Johannes van Riel -  molenaar (brandwacht).

Bovenstaande personen stonden onder leiding van de commandant van de gemeentelijk vrijwillige brandweer, de heer Ir. H.L.J. Hack.