1873 Station Eerde en Duits lijntje

‘Duits lijntje'

Nog steeds loopt het zogenaamde ‘Duits lijntje’ door Eerde. De spoorlijn liep aanvankelijk van Boxtel, via Gennip naar Gogh en Wesel. De spoorlijn werd in 1873 aangelegd en in gebruik genomen door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij (NBDS). Het goederenvervoer, vooral het vervoer vanuit Engeland-Vlissingen, is altijd de hoofdmoot geweest, hoewel de lijn ook personen vervoerde.

 

Familie Van de Riet

Begin 1930 kwamen Lowie en Sjo Van de Riet-van Grootel met hun gezin vanuit Sevenum naar Eerde. Zij kregen de taak om het station in Eerde te runnen. Naast het personen- en goederenvervoer werd het station tot aan de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor goederenstation annex overslagplaats. Ter plaatse was tot 1940 een grote goederenloods waar al deze artikelen werden aangevoerd en administratief verwerkt. Op dat moment lag er nog een dubbele spoorlijn met daarnaast nog een aansluitingsspoor naar de goederenloods. Naast de op- en overslag van goederen moest de overweg worden bewaakt, de reiziger te woord worden gestaan en de telefoon, het kloksein en de 12 wissels met de hand worden bediend. Er kwam maar liefst 17 treinen per dag.

 

Oorlog

Kwam er tot 1940 slechts bij hoge uitzondering ’s nachts een trein, tijdens de oorlog kwam daar verandering in. De Duitsers zetten in de jaren 1942-1943 de treinen in voor Duits militair vervoer. Dit was niet zonder gevaar aangezien in die tijd Engelse jagers loerden op het railvervoer. Toen er na de oorlog geen treinen meer stopten in Eerde hoefde alleen de bewaakte overweg te worden bediend.

 

Sloop

In verband met de aanleg van de Eerdsebaan moest het spoorwegstation aan de Eerdsebaan onder de gemeente Schijndel worden afgebroken. Het pand belemmerde het uitzicht voor de twee goederentreinen die er toen nog kwamen. Aangezien er op die plaats diverse ongevallen plaatsvonden besloot de NS het pand te slopen. Dat gebeurde in 1969 toen de laatste bewoners, Johan en Bernadette van Geffen-van de Riet met hun dochter Anita het pand verlieten.

Station Eerde. In de loop der jaren heeft het gebouw een aantal verbouwingen ondergaan. Foto: Collectie Tony van Geffen.

Aandeel aan toonder voor de aanleg van het 'Duits lijntje'. Collectie: Geert van der Hofstad.

Bekendmaking van de burgemeester van Veghel, 1944. Collectie: Piet Fiers.

Station Eerde, gesloopt in 1969.