Freule Charlotte de Ceva

1865-1943

Freule Charlotte de Ceva was een vriendin van Regina van Dam-van Hooff (vrouw van Bernard van Dam). Haar volledige naam was Charlotte Josephine Louise Emilie de Ceva, geboren in Heerlen op 13 september 1865. Het gezin woonde achtereenvolgens in Groenlo, Heerlen, Delft, Roosendaal, en uiteindelijk, nadat vader Arthur de Ceva in 1872 was benoemd tot provinciaal inspecteur der belastingen van Noord-Brabant, in Eindhoven.

Toen in mei 1887 Charlottes moeder overleed, woonden alleen zij en haar jongste zusje Bertha nog thuis: de twee oudste meisjes waren inmiddels getrouwd. Nog hetzelfde jaar verhuisde vader Arthur, die in 1885 met vervroegd pensioen was gegaan, met zijn twee jongste dochters naar Amsterdam. Hij en Charlotte zouden er ruim tien jaar blijven wonen In 1898 verhuisden Arthur en Charlotte naar Antwerpen. Twee jaar na haar dood verhuisden Arthur en Charlotte naar Parijs. Na de dood van haar vader bleef Charlotte de Ceva nog dertig jaar in Parijs wonen en werken als verpleegster, voornamelijk bij deftige families. In januari 1932 keerde Charlotte de Ceva, inmiddels 66 jaar oud, terug naar Nederland waar zij haar werk nog een aantal jaren voortzette.

In september 1939 ging ze eindelijk rustig leven en nam haar intrek in het zusterpension in Eerde. Zij raakte bevriend met Regina van Dam-van Hooff. Nog één keer, in mei 1941, gaf ze gevolg aan een uitnodiging voor een verpleging in het Belgische Kapellen. Acht maanden later keerde ze voorgoed terug naar het  ‘klooserke’ in Eerde, waar ze op 24 maart 1943 overleed, 77 jaar oud. Ze werd als laatste De Ceva bijgezet in het familiegraf te Heerlen. Met haar stierf haar familienaam in Nederland uit.

Bron: o.a. Wikipedia

Bidprentje van Charlotte De Ceva. Foto: Collectie Fam. van Dam.

Freule De Ceva (links) en Regina van Dam-van Hooff. Foto: Collectie Regien v.d. Heijden-van Dam.

Klooster Eerde net na de bouw in 1929. Foto: Collectie Geert van der Hofstad.