1940 Pastoor Willenborg

Pastoor in Eerde van 1940-1949

Het leven van pastoor Jos (Joseph Henricus) Willenborg begint in Nijmegen op 4 maart 1898. Hij is de oudste zoon van Piet en Bernadine Willenborg - van Wely. Jos groeit samen met zijn broer Piet en zus Marie op in Cuijk. Hij bezocht het klein en later het groot seminarie en werd wereldheer. Dat zijn priesters die niet aan een bepaalde congregatie gebonden zijn. Na zijn wijding in 1922 werd hij kapelaan in Mill en later in Eindhoven aan de Catharinakerk. In 1940 werd hij benoemd tot pastoor te Eerde. Dat werden mooie, maar ook moeilijke en roerige jaren. De Tweede Wereldoorlog brak uit en de pastoor sloot zich aan bij het verzet. Hij richtte in 1942 fanfare ‘De Echo der Bergen’ op en het kerkkoor. En zo leerde hij veel mensen in Eerde noten lezen en de vreugde van het maken van muziek in deze donkere tijden. Hij was actief in veel verenigingen. In december 1949 werd het dorp opgeschrikt door zijn plotselinge overlijden. Hij was een geliefde ‘herder’ wiens naam nog regelmatig te horen is in Eerde.

In 2012 werd er in Eerde een straat naar deze pastoor vernoemd. Het straatnaambord werd in het bijzijn van zijn familie onthuld.

Jos (Joseph Henricus) Willenborg (1898-1949), pastoor van Eerde van 1940-1949.

Installatie pastoor Willenborg als pastoor van Eerde in 1940. Foto: Collectie Werkgroep Eerdelogie.

HEDEN VERLEDEN TOEKOMST

Klik op de foto (ingelijst) om de film bekijken.

Het levensverhaal van pastoor Willenborg is heel mooi samengevat in een film die in 2018 is gemaakt door de familie Willenborg. De film met als titel ‘Verleden, heden, toekomst’ is vertoond tijdens het evenement ‘Monumentaal Eerde’. Dit evenement was gewijd aan twee markante Eerdenaren: Bernard van Dam en pastoor Willenborg.

Geboorteakte pastoor Willenborg.  Foto collectie archief gemeente Nijmegen.

Bidprentje pastoor Willenborg.

Foto: Collectie Werkgroep Eerdelogie.