Pastoor Willenborgstraat

Jaarlijkse wordt in Eerde op 17 september een herdenking gehouden bij het monument aan het Zandvliet. In 2012 werd deze herdenking vooraf gegaan aan de onthulling van een straatnaambord. In wijk d'Eerdse Erven hebben alle straatnamen een relatie met de oorlog. De naam van pastoor Willenborg is onlosmakelijk verbonden met de Tweede Wereldoorlog.

In het bijzijn van o.a. de familie Willenborg werd door Piet Vissers, als lid van het Airborne Comité Eerde, het straatnaambord onthuld. Hij deed dit samen met Kris van der Pas, jongste leerling van groep 8 .

Onthulling straatnaambord door Piet Vissers (rechts) en Kris van der Pas van de adoptieklas Petrus en Paulusschool. Foto: © Antoinette van de Burgt.

Foto's: © Antoinette van de Burgt.         

Fanfare 'De Echo der Bergen', opgericht door pastoor Willenborg in 1942.

Geert Willenborg (l) en Wil Willenborg, neef en nicht van pastoor Willenborg.

Jos van der Doelen, voorzitter van Airborne Comité Eerde, spreekt de aanwezigen toe.

Fanfare 'De Echo der Bergen'.

Clemens Willenborg, neef van pastoor Willenborg, haalt herinneringen op.

Het leggen van bloemen door de familie Willenborg bij het monument aan het Zandvliet.