1947 Aan den Ooiver in battle-dress

‘Aan den Ooiver in battle-dress’ werd uitgebracht door het Katholiek Thuisfront. Tijdens een vergadering van het Katholiek Thuisfront in december 1946, werd het plan geopperd om met een eigen maandblad voor de Eerdse militairen te komen. Meteen werd het woord bij de daad gevoegd. In januari 1947 verscheen het eerste nummer. Er waren echter geen bronnen van inkomsten waaruit de gemaakte kosten konden worden betaald. De redactie moest beginnen met een schuld van ƒ 32,50. In de editie van januari 1948 staat te lezen: ‘Maar al was er geen geld, toch was er iets dat het mogelijk maakte om met het werk te beginnen, nl. de goede wil om voor de soldaten al het mogelijke te doen om de band tussen Indië en Nederland te versterken.’

Het werd een geweldig succes. De oplage van de eerste editie was 100 exemplaren. De oplage groeide gestaag naar 225 eind 1947. De kosten bleven een probleem. De kostprijs was zodanig dat er iedere maand geld bijbetaald moest worden. Om geld in het laatje te krijgen werd er in maart 1947 een bonte-avond georganiseerd ten bate van het maandblad. Het resultaat was een opbrengst van ƒ 212,71. Hieruit kon het maandelijks tekort worden betaald. Omdat het kassaldo eind 1947 maar ƒ 12,78 bedroeg werden weer plannen gemaakt voor het geven van een bonte-avond. 

Door de uitgave van ‘Den Ooiver in battle-dress’ bleven de Eerdse militairen op de hoogte van het dagelijkse leven in Eerde. In de rubriek ‘Uit de brieven van onze jongens’ schreven de Eerdse soldaten over hun verblijf in Nederlands Indië. Het laatste nummer van het maandblad verscheen in november 1950. Rond diezelfde tijd waren de laatste Eerdse militairen op weg naar huis. De taak voor ‘Den Ooiver in battle-dress’ zat erop.

Op de website van de Stichting Bernard van Dam is een digitale versie van 'Aan den Ooiver in Battle-dress' beschikbaar.

Het bestuur van het Katholiek Thuisfront met Eerdse militairen voor het Bondsgebouw. Voorste rij v.l.n.r.: Mies van den Tillaart, Johan van den Tillaart en Wim van Riel. Achterste rij v.l.n.r.: Jan Deckers, Adriaan Marinus, Ties Heesakkers, Ben van den Oever, Johan van Berkel (Pzn.), Adriaan van Kaathoven, pastoor Willenborg, Harrie van Erp, Harrie van Dijk, Jan v.d. Moosdijk en Lenard v.d. Meerakker. Foto: Collectie Antoinette van de Burgt.

 

De Eerdenaren die de bonte-avonden organiseerden. De opbrengst werd gebruikt om ‘Aan den Ooiver in Battle-dress’ te financieren. Voorste rij: Janus v.d. Meerakker en Adriaan Marinus. Achterste rij v.l.n.r.: Jan Deckers, Bernard van Dam en Frans van Dorst. Foto: Collectie Antoinette van de Burgt.

 

Kasverslag 1947 van de redactie van 'Aan den Ooiver in battle-dress' in editie van januari 1948. Bron: Collectie Werkgroep Eerdelogie.