1972 Gemeenschapshuis De Brink

Het ontstaan

Het ontstaan van gemeenschapshuis De Brink begint eind jaren zestig. Eerde had een bloeiend verenigingsleven en het oude Bondsgebouw, waar veel activiteiten plaatsvonden, was aan vernieuwing toe. Er werd een stichtingsbestuur in het leven geroepen dat voortvarend aan de slag ging. Voor de bouw van het gemeenschapshuis moest de oude jongensschool en de daarbij horende onderwijzerswoning worden gesloopt. Op 16 juni 1971 werden de eerste 3 stenen gelegd door burgemeester Van Weegen, Janus Gloudemans en Pastoor Kemps.

Op 28 januari 1972 werd het gemeenschapshuis feestelijk geopend.

 

Verbouwingen

In de loop der jaren werd het gebouw grondig opgeknapt en werd een aantal kleine verbouwingen uitgevoerd. Vanwege ruimtegebrek werden er plannen gemaakt voor zowel uitbreiding van de vergaderruimten als de sportzaal. Vanwege de hoge kosten stuitte dit bij de gemeente Veghel op bezwaren. Eerde koos uiteindelijk voor uitbreiding van de foyer waardoor er meer vergaderruimte kwam. Het gebouw dat een totaal nieuw aanzicht kreeg werd op 18 november 2000 heropend.

 

Gymzaal

Daarna werd het plan voor uitbreiding van de gymzaal weer uit de kast gehaald. De gemeente Veghel maakte plannen om te komen tot harmonisering van de gemeenschapshuizen in de gemeente Veghel. Dit hield in dat alle gemeenschapshuizen op eenzelfde manier geëxploiteerd zouden worden. Eerde verkeerde in een bijzondere situatie. Het gemeenschapshuis was eigendom van het stichtingsbestuur en die wilde het eigendom niet zomaar overdragen. Inzet werd de verbouwing van de gymzaal. Ook hier ging een traject van jaren aan vooraf. In 2013 werd gestart met de verbouwing. Aan het einde van dat jaar werd het eigendom overgedragen aan de gemeente Veghel. In 2014 verrichtte een trots bestuur de opening van het gemoderniseerde gemeenschapshuis.

 

Gemeenschapshuis De Brink. Foto: © Antoinette van de Burgt,

Gemeenschapshuis 'De Brink' ,1972. Foto: Collectie Antoinette van de Burgt.

1e Steenlegging van De Brink, 1971. Foto: Collectie De Brink.

Plaquette uitgereikt bij opening De Brink op 28 januari 1972 aan Janus Gloudemans. Gekregen als aandenken ter gelegenheid van de opening waarbij Janus de initiatiefnemer en voorzitter van de bouwcommissie  was. Collectie: familie Gloudemans .