Urnen op het Hoeves (“Hoevis”), 2.000-0 v.Chr.

Door: Geert van der Hofstad

 

In 1902 werden een aantal urnen gevonden op het Hoeves nabij het toenmalige treinstation in Eerde. De Helmondse Krant van 25 oktober 1902 maakte hier melding van. Het oorspronkelijk artikel heb ik nog niet kunnen inzien, maar Archis (1) en Ria Berkvens (2) vermelden deze vondsten. Gevonden door arbeiders bij het afgraven van enige zandheuvels nabij de halte Eerde, op het Hoevis. Overigens kapotgeslagen door dezelfde arbeiders! Tevens werden hier half vergane bomen [opm.: boomstamkisten?] in zwarte aarde gevonden”. De vondsten worden geplaatst in de Brons- en IJzertijd een periode die ruwweg loopt van 2000 v.Chr. tot rond het begin van onze jaartelling.

Verder zijn er in 2007 scherven van urnen gevonden in de nabijheid van de Eerdsebaan.(3)

 

Beschrijving Ria Berkvens:

Vondstnr. 15

Plaats: Schijndel

Toponiem: Hoeves

Coördinaten: 162.35 x 402.25 (4)

Datering: Brons-/IJzertijd en 15e eeuw

Literatuur:

  • Helmondse krant 25-10-1902

Vondstomschrijving: verschillende gave munten uit de 15e eeuw en een aantal prehistorische bronzen en aardewerk urnen, gevonden door arbeiders bij het afgraven van enige zandheuvels nabij de halte Eerde, op het Hoevis. Overigens kapotgeslagen door dezelfde arbeiders!

Ondergrond: Dekzandrug (3K14) met esdek en watertrap 6 en 7.

 

                      

(1) Archis 401244.

(2) Ria Berkvens, 2002, Archeologische waarden in de gemeente Schijndel, Een Inventarisatie van het Schijndelse Bodemarchief, Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AWN-afdeling 23).

(3) Martien van Asseldonk, 2016, Veghel een goed en vet Dorp, blz. 85 voetnoot 103.

(4) De coördinaten 162.35 x 402.25 = 162350 x 402250 (RD coördinaten Rijksdriehoeksmeting X,Y in meters) komen overeen met de graden notatie uit Google Maps 51.60909 , 5.49331 wat 600 m ten oosten van het voormalig treinstation in Eerde ligt.