De Eerdse Krant is een weekblad (de eerste uitgave was op 1 maart 2007) en verschijnt in abonnementsvorm (alleen in de maand september is de krant gratis) op de donderdag in Eerde en verspreidingsgebied. Met daarin het laatste nieuws, leuke rubrieken, stellingen, interessante verhalen over Eerdse mensen en verslagen van kleine tot grote activiteiten in het dorp.

 

Een abonnement kost 35 euro per jaargang (oktober t/m juli).  Dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0114 6670 98 t.n.v. Van Geffen Druk, onder vermelding van uw naam en adresgegevens of afgeven op de redactie. Tussentijds abonneren is ook mogelijk: vanaf januari t/m juli is 20 euro en vanaf april t/m juli is 10 euro. Het abonnement stopt automatisch.

Het aanleveren van kopij en advertenties kan tot woensdag 10:00 uur.

 

Heeft u nieuws, een leuk verhaal of een onderwerp voor in de krant? Tip de redactie!

 

Redactiegegevens Eerdse Krant

Schoolhuisweg 23

5466 PG Eerde-Meierijstad

06 - 522 800 47

redactie@eerdsekrant.nl

www.eerdsekrant.nl