Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt Eerde

H. Antonius Abt, patroonheilige van de Eerdse kerk.

 

Op 22 september 2013 zijn 9 parochies binnen de voormalige gemeente Veghel opgegaan in één nieuwe parochie, de parochie H. Franciscus.

Ook de Eerdse geloofsgemeenschap valt sinds die tijd onder de Franciscusparochie. 

Er kwam een einde aan de zelfstandigheid van de in 1840 opgerichte Eerdse parochie H. Antonius abt.

Pastoraatsgroep

Lid namens Eerde: Mien van Berkel

 

Kerngroep

In elke geloofsgemeenschap is een kerngroep actief. De kerngroep heeft de volgende taken: 

  • coördinatie van de dagelijkse gang van zaken, zowel organisatorisch als pastoraal
  • regelen dagelijkse taken rond vieringen, uitvaarten, dopen, planning van koren
  • eerste contact van het pastorale team met de geloofsgemeenschap
  • onderhouden van contact  met het bestuur en de pastoraatsgroep 
  • oog en oor voor de lokale noden, zoals zieken, mensen die huisbezoek nodig hebben, nazorg rond rouw e.d.
  • werven vrijwilligers

 

Leden van de kerngroep namens Eerde:

Henk van der Burgt
Mien van Berkel
Ria de Vries

 

Eerdse parochiekerk gebouwd in 1871-1872.

 

Kerkdiensten

 

Informatie over de kerkdiensten in Eerde is te vinden in:

* Eerdse agenda (www.eerdeopdekaart.nl)

* Parochieblad H. Franciscusparochie

* Digitale agenda H. Franciscusparochie  : https://www.franciscusparochiemeierijstad.nl/calendar/

 

Kerstverhaal

Het kerstverhaal in Eerde 2020 van Kathleen Amant in de kerk St. Antonius abt. van Eerde

Verteller: Ria de Vries-van Ruiven

Montage: Albert de Vries

m.m.v. Tiny en Annie de Goeij met hun kleinkinderen Lucas en Karlijn.