Blaaskapel De Bergtoeters

1969-2019

We schrijven 1969. Tijdens een muziekfestival in Sint-Oedenrode wordt het idee geboren om in Eerde een blaaskapel op te richten. Destijds werden er in verschillende plaatsen blaaskapellen opgericht en men was van mening dat dat in d’Eerd ook moest kunnen. En zo geschiedde. Iedereen vroeg iedereen en toen er genoeg muzikanten waren werd gestart met de repetities. Geen oprichtingsvergadering of zo, nee, gewoon gezellig een deuntje blazen en de ‘Adabarkapel’ was geboren. Een verklaarbare naam: het is nl. het Latijnse woord voor ooievaar. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend. De eerste nota, daterende uit mei 1969, maakt aannemelijk dat rond die tijd ook de oprichting plaatsvond. Hoewel er geen officiële oprichtingsvergadering is geweest heeft men destijds wel een huishoudelijk reglement opgesteld. Eén van de artikelen vermeldde dat leden van de blaaskapel lid moesten zijn fanfare ‘De Echo der Bergen’. De fanfare stond ook altijd voorop!

Hoewel het repertoire gedurende het 50-jarig bestaan veranderde startte men in het begin met eenvoudige nummers. Later volgden de Duitse schlagers, egerländer en Tsjechische muziek. Muzikaal was het in het begin erg moeilijk omdat er eigenlijk geen echte leider was.

 

Dirigenten

Dat veranderde toen Peter Willems uit Sint-Oedenrode werd aangesteld als eerste dirigent. Er werd druk gerepeteerd. Het eerste optreden was in Schijndel tijdens carnaval. Peter Willems werd na enkele jaren opgevolgd door Huub van Hamond. Hij bracht De Bergtoeters op een muzikaal hoog niveau. In diezelfde tijd werd een officieel bestuur gevormd met als eerste voorzitter Jan Groenendaal. Hij werd bijgestaan door secretaris Martien van den Oever en penningmeester Pierre van de Burgt.  Er werden statuten opgesteld en men ging verder als een echte vereniging. De enthousiaste Peter Willems nam zijn plaats voor de kapel weer in en samen met hem wist de kapel dat muzikale niveau te handhaven.

 

Bestuur

In de loop der jaren zijn er weinig bestuurswisselingen geweest.

Voorzitters: Jan Groenendaal, Henk Zegers

Secretarissen: Martien van den Oever, Harrie Verhoeven

Penningmeesters: Pierre van de Burgt, Elly van Roosmalen

 

Optredens

Alhoewel de optredens voorheen veelvuldiger waren is het karakter hiervan niet veranderd. Uitvoeringen in tehuizen, openingen van bedrijven, jubilea en braderieën. In het verleden was de deelname aan festivals het belangrijkste. De kapel bleef echter niet in Nederland. Ook de uitwisselingen met Feudingen (Dld.) waren hoogtepunten in het bestaan van de vereniging. Aan het tweede geplande bezoek aan Feudingen hielden de leden van de blaaskapel een nare herinnering over. Tijdens de busreis naar Feudingen overleed Tonnie Vroomans. Verslagen keerde men terug. Voor de kapel was dit een enorme klap.

Blaaskapel De Bergtoeters in het jubileumjaar 2019. Foto: Antoinette van de Burgt.

Blaaskapel De Bergtoeters in Café Verberk met muzikaal leider Albert Mobers (links), 1974. Foto: Collectie Antoinette van de Burgt.

Kapelmeester Albert Mobers.  Foto: Collectie Bernard Mobers.

In de loop der jaren verleende de blaaskapel medewerking aan veel activiteiten in Eerde. Zo ook aan Monumentaal Eerde onder leiding van Theo van de Weijer, 2018. Foto: Antoinette van de Burgt.