Eerdse Wekelijke Ontspannings Club (EWOC)

1967-1988

In 1967 werd door Janus Gloudemans en Gerard Schilder uit Veghel aan Jan van Asseldonk gevraagd of Eerde deel wilde nemen aan de Jeugd-Avond-Vierdaagse in Veghel. Dat was al eerder gebeurd onder leiding van dochters van Janus Gloudemans en meester Neggers. Jan legde dit verzoek voor bij het oudercomité en die zegde toe de vervoerskosten voor haar rekening te nemen. Jan van Asseldonk en Christ Gloudemans kregen de opdracht om het idee uit te werken.

Het begin

Op 27 april 1967 werd Prins Willem Alexander geboren. Na de festiviteiten die in Eerde plaatsvonden hebben Jan en Christ diverse jongeren benaderd met de vraag of zij er wat voor voelde om deel te nemen aan de Jeugd-Avond-Vierdaagse. Spontaan gaven een aantal jongeren zich op en werden de plannen verder uitgewerkt. Wanneer kon men zich opgeven, wanneer zijn de trainingsavonden, etc.

Vlak voor deelname aan de Avondvierdaagse had men het idee opgevat dat het wel mooi zou zijn als alle wandelaars in hetzelfde uniform zouden deelnemen. En zo gebeurde het dat vanuit Eerde 168 kinderen deelnamen aan de Veghelse Avondvierdaagse. Het hoogtepunt was de prijsuitreiking waarbij de groep van Ans Gloudemans de 1e prijs in ontvangst mocht nemen.

Oprichting

Teruggekomen in Eerde was men het erover eens dat dit een vervolg moest krijgen. Er werd besloten een vereniging op te richten waarvan alleen de lagere-schoolgaande jeugd lid van kon worden. De naam van de vereniging werd E.W.O.C. wat in eerste instantie Eerdse Wandel Ontspannings Club betekende. Om in een gunstigere subsidieregeling te vallen werd dit later veranderd in Eerdse Wekelijkse Ontspannings Club.

 

Bondsgebouw

Tegen betaling van 15 cent werden de kinderen op zaterdagmiddag vermaakt met sport en spel en knutselen. De leiding kon rekenen op een enorme belangstelling met ook een keerzijde. Het gebouw was te klein om zo’n grote groep te herbergen. Reden om een splitsing te maken tussen de klassen 1 t/m 3 en klassen 4 t/m6. Vanwege het ontvangen van subsidie ging men over te het heffen van contributie. Er werd oud papier opgehaald, bonte avonden georganiseerd en steunkaarten verkocht om de vereniging ook financieel goed te laten draaien.

Bron: Eerdse Klanken

Activiteiten

Toen gemeenschapshuis De Brink gebouwd was vonden de wekelijkse ontspanningsmiddagen in De Brink plaats. Op zaterdagmiddag waren er activiteiten zoals sport en spel afgewisseld met knutselmiddagen. Een mooie invulling van de zaterdagmiddagen waren de middagen die in de Eerdse bossen werden doorgebracht. Met mooi weer was de Pastoorsberg en omgeving een mooie plek om vlagverovertje, verstoppertje of kastie te spelen. De kinderen werden getrakteerd op ranja en wat lekkers en succes was verzekerd!

Naarmate de tijd verstreek werden ook de programma’s anders: kindervakantieprogramma, fietsenrally’s, kinderfancyfairs, wandeltochten en kamp weekenden. En natuurlijk niet te vergeten de jaarlijkse uitjes naar o.a. De Bergen in Wanrooij.

Verder organiseerde E.W.O.C., samen met de Oudervereniging, jarenlang de activiteiten op Koninginnedag voor de schoolgaande jeugd.

 

Einde

In de beginjaren was er niet zoveel vertier voor de Eerdse schoolgaande jeugd en sloot men zich massaal aan bij E.W.O.C.. In de loop der jaren nam ook het verenigingsaanbod toe en dat had consequenties voor het ledenaantal. Daarnaast waren er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar om de clubmiddagen draaiende te houden. Er werd besloten om E.W.O.C. per 1 september 1988 op te heffen.

Het was gebruikelijk dat de EWOC-leden een erehaag vormden als er een leider of leidster in het huwelijk trad. Dat gebeurde ook bij het huwelijk van Tiny van den Boogaard  en Harrie Verhoeven in 1973. Collectie: Fam. Verhoeven.

Jan van Asseldonk, medeoprichter van EWOC, tijdens het 15-jarig bestaan, 1982.

De  eerste groep kinderen die deelnam aan de Avondvierdaagse in Veghel. Deze groep stond onder leiding van Tonnie Gloudemans die ook de kleding zelf heeft gemaakt. Foto: Tonnie Pittens-Gloudemans.

Deelname aan de Avondvierdaagse in Veghel voor de oprichting van EWOC. Foto: Tonnie Pittens-Gloudemans.

Kampweekend  bij de familie Pittens-Gloudemans in Nistelrode, 1980.

EWOC-leiding 1982. Zittend v.l.n.r.: Diana Vogel, André van de Pol, Thea van de Biggelaar-de Koning en Bertus van Berkel. Staande v.l.n.r.: Hanny van de Burgt, Tiny van de Boogaard, Antoinette van de Burgt, Mia van der Velden, Gerrie van Zutven, Maria van den Oever, Gerdy van der Pol en Jan van Asseldonk. Foto: Frans Haarmann.