Albert Marinus

Op 3 september treedt Albert aan als voorzitter en opvolger van Ben van Dam. Ook Albert is belangrijk voor de fanfare en heeft een groot aantal jaren een enorme inzet voor Echo der Bergen. 

Het is Albert Marinus die de noodzaak duidelijk maakt, dat als ze willen dat de fanfare blijft bestaan, er een behoorlijke ommezwaai financieel zal moeten worden gemaakt. "Echo der Bergen is een kostbare vereniging. Letterlijk en figuurlijk. Het is niet meer te betalen, zo hoog zijn de kosten opgelopen", aldus Albert. Alleen al de kosten voor aanschaf en het onderhoud van de instrumenten zijn zeer hoog.  Er wordt door Albert enorm gelobbyd om geld bij te generen. Subsidie is een belangrijke bron van inkomsten. 4000 Gulden op dat moment waar wel verplichtingen tegenover staan.  De gemeente Veghel wil dat men tijdens de Veghelse Carnaval komt spelen. De fanfare repeteert eenmaal per week, behalve als ze op concours gaan. Dat kost weer meer voor de directie.

Dan is er veel oud materiaal waar ze mee te kampen hebben. 

Dan hoort er ook nog geïnvesteerd te worden in de kleding. Albert richt zich met name op de jeugd. Hij zegt: "Een afzonderlijke muziekcommissie zal hier zeker op z'n plaats zijn, omdat het verschil van smaak en ouderen uit elkaar loopt. Ik vind het mooi werk. Iets wat al ruim 36 jaar zijn functie heeft getoond niet kapot laten gaan aan conjunctuur of onverschilligheid van de mensen. Dit moet je zo zien te activeren dat men bewust mee gaat doen. Precies vertellen hoe de zaken ervoor staan. Wat er van iedereen verwacht wordt en echt gemotiveerd werken. De Sluier van geheimzinnigheid moet anno 1978 verdwenen zijn. Zie het financieel kasverslag, zodat de bevolking van Eerde weet wat er met ons en hun geld gebeurt."

Door het beleid van Albert Marinus wordt er veel bereikt. Een groot hart voor de vereniging en zijn diplomatieke inzicht brengt de Fanfare De Echo der Bergen naar een hoger level. 


Zijn verbondenheid met andere fanfarekorpsen is met name terug te zien bij de vriendschap met het orkest uit Feudingen. Hierbij blijkt hij een perfecte vertegenwoordiger te zijn voor de fanfare.