Ben van Dam

Ben is ruim 23 jaar voorzitter geweest van de fanfare. Om gezondheidsredenen moet hij stoppen met zijn functie en kan niet langer in het bestuur kan blijven. Theo v.d. Laar neemt als interim-voorzitter de voorzittershamer over. Ben van Dam is een markant persoon in Eerde en heeft heel veel betekend voor de fanfare. Daarom is hij benoemd to ere-voorzitter, krijgt bij zijn afscheid een serenade in de vorm van een concert en een toepasselijk cadeau, namelijk een trompet. Hij krijgt ook de gouden ere-medaille behorend bij de orde van Oranje Nassau. Hij krijgt dit voor zijn verdiensten, zijn voorzitterschap bij de fanfare en vele bestuursfuncties. Hij wordt door de Burgemeester Mr. H. van Weegen toegesproken waarbij hij zegt: " U bent een van de steunpilaren van dit dorp."

Tekst uit Eerdse Klanken

Reactie Ben van Dam na zijn afscheid:

"Ja, de fanfare mis ik heel erg, vooral in 't begin, toen kon ik er niet goed overheen. De reden daarvoor was m'n gezondheid. Ik kon het niet goed meer aan en als je voorzitter bent dan moet men zich volledig inzetten, en dat kon ik niet meer opbrengen. Er komen steeds meer activiteiten en zo'n club eist grote financiële zorgen. Weet wel dat we in on dorpje met de fanfare eigenlijk boven onze stand leven, en dat moet opgebracht worden. Dat kan, als iedereen zoals reeds vele jaren de schouders eronder zet, en ....vasthouden. Vele prettige memoires heb ik daaraan, al is het maar als ik denk aan het afzakken der bovenbroek van onze vaandeldragers toen we door de straten van Beek en Donk marcheerden. De ontelbare serenade's waar ik dan een keer moest spietsen!! Hoop vurig dat de fanfare zal blijven bestaan zolang Deerd  op de landkaart te vinden is: maar voorlopig geen zorgen onder de bezielende leiding van m'n opvolger want Albert trekt er hard aan. Trekken we allen mee? vooruit dan."

Ben van Dam tijdens de serenade huwelijk Jan en Tineke Gloudemans