Drumband De Echo der Bergen

Drumband

In de beginjaren moet de fanfare het zonder fanfare stellen, maar in het jaar 1955 wordt de fanfare uitgebreid met een tamboerkorps. In december van '55 gaat dit korps, bestaande uit 13 leden, op pad met de fanfare. De leden krijgen les van de heer Vervoort uit Eindhoven bij Kamp-Oda te St. Oedenrode.

In 1958 verruilt men van Locatie en instructeur. De heer van der Heyden uit St. Oedenrode wordt de nieuwe leider en komt met de drumband in het Bondsgebouw terecht.  Tiny de Poorter is zeer actief voor deze groep en kan het met Ben van Dam, de voorzitter op dat moment, regelen dat hij de bakkerij tot zijn beschikking krijgt. In 1963 verhuist men naar het patronaatsgebouw totdat Jan Meyer in 1973 de leiding overneemt. Ook de Drie Ghemalen is een plek waar men daarna gebruik van kan maken. Jan neemt afscheid in 1988 en draagt het stokje over aan J.Bertrum, docent slagwerk en druminstructeur. De totale drumband wordt als ensemble ingeschreven bij de muziekschool. Tamboermaitre H. Verhoeven is de aanvoerder van de club op dat moment.  

Dan neemt Wijnand van Groessen, de leiding over en dan komt het volgende gebouw om te repeteren in zicht. Het clubgebouw van de ponyclub. 

Samen met het fanfarekorps wordt er gerepeteerd en dan met name de marsen. Ook heeft de fanfare bij enkele concertstukken ondersteuning nodig van de drumband. Er wordt op verschillende momenten samen gespeeld, bij feestdagen, serenades, concerten en soms zijn de leden van de drumband ook actief bij pronkzittingen. 

Slagwerkgroep

Door de jaren heen komt er steeds meer jong talent bij deze groep en ontwikkelen ze door. 

Onder leiding van René van Lokven, voornamelijk actief als slagwerkopleiding in de hafa en de instructie en dirigentschap aan de  slagwerkgroepen.  Hierdoor ontwikkeld de drumband zich naar een hoger niveau. Vaak blijkt toch dat de fanfare en drumband zich separaat van elkaar ontplooien en doorgroeien. Met kerstconcert wordt er door beide geledingen een optreden gegeven. Daarbij dient er opgemerkt te worden dat er wel vaak leden van de drumband bijspringen en voor bepaalde stukken ingezet worden bij het fanfarekorps.

In 2010 is er een jubileum voor de drumband en dit werd groots gevierd met een tent op het pleintje.

Woodstock was de naam van het event en had men een geweldig weekend met de gehele fanfare neergezet. Een quiz van D'eerd op de vrijdag, Een grote muziekshow met orkest in Woodstock stijl en op zondag een receptie met allerlei drum en percussiegroepen. 

video: Een registratie van het weekend Woodstock van Fanfare de Echo der Bergen  2010

gemaakt door Elles Ploegmakers (tell e story)

Slagwerkgroep Muziekvereniging Meierijstad

Inmiddels is de slagwerkgroep overgegaan naar Muziekvereniging Meierijstad en bestaat deze uit 18 leden. Ieder lid is inzetbaar op alle instrumenten, waardoor het heel afwisselend is om in dit orkest mee te spelen. De opleiding voor slagwerkers is o.a. gericht op het meespelen met het harmonieorkest van de vereniging, dus naast het drumstel is er ook veel aandacht voor melodisch slagwerk. Dit komt ook tot uitdrukking in de optredens.

De slagwerkgroep staat onder leiding van René van Lokven.

Naast de dagelijkse leiding van Beat it Muziekeducatie geeft René les bij 5 muziekverenigingen, waaronder Muziekvereniging Meierijstad. Met de slagwerkgroepen van deze clubs zijn er vaak hoge scores behaald. De kroon is op het werk is volgens René zelf de 94,2 punten op het Jumbomuziekfestival in 2016. Met ruime voorsprong werd EDB Eerde o.l.v. René daar winnaar van het hele weekend.

De repetitie is op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur in de Brink in Eerde.