Waar komt de naam "De Echo der bergen" vandaan?

 

Uit documentatie en het verhaal van Bert van de Ven, Oud Eerdenaar en zoon van Janus v.d. Ven uit de Abenhoefweg, die onderzoek verricht heeft naar de naam van de Eerdse Fanfare, is onderstaande conclusie gevormd.

Over de benaming 'De Echo der bergen' bestaan verschillende theorieën.Bert besloot daarom hierover een artikel te schrijven in de Eerdse klanken van 1979 en daarna nogmaals  in1982.

Feiten/bevindingen rondom de naam Fanfare "De Echo der Bergen"

 

1. Afgravingen

De afgravingen  van de bergen, op de Bergweg, zou aanleiding zijn geweest tot deze naam. Pastoor Willenborg zou gezegd hebben; 'Dat de Echo zou verdwijnen samen met de bergen'. 

2.  Schilderij "De Echo der Bergen"

In de Herberg, tevens snoepwinkel,  van de familie Kuypers, gelegen op de hoek Kapelstraat - Vonniskamp (indertijd Oliestraatje genoemd) was een gelagkamer.  Deze gelagkamer werd gebruikt voor het bidden van de rozenkrans rondom het sterven van iemand uit de buurt.  Daar hingen 2 schilderijtjes; Op het ene was in een driehoek het alziend oog van God uitgebeeld "God ziet mij hier vloekt men niet" en op het andere schilderijtje stond " De Echo der Bergen" met daaronder de franse naam "L'echo des montages". De uitbater in die tijd was Hannes Jansen, waar een Eerds mannenkoor de repetities hield. Dit mannenkoor (zangvereniging) moet rond de eeuwwisseling met de tweetalige naam ' Echo der bergen' hebben bestaan. Heeft de fanfare deze naam overgenomen of is het toeval dat deze naam gekozen is. 

3. St. Antonius 

De naam st. Antonius kon niet gekozen worden doordat de rijvereniging toentertijd al zo genaamd was. Er zou gestemd mogen worden tussen St. Antonius en De echo der Bergen (vroegere zangvereniging) en de voorkeur ging duidelijk uit naar de laatste. 

4. De fanfare had nog geen naam bij oprichting in 1942

Het was bij niemand bekend wat de naam was in 1942 bij oprichting, dat was niet belangrijk en werd ook  niet omschreven door Pastoor Willenborg. Pas in 1944 ( en dan na 17 september) hebben de muzikanten, na een repetitie, samen overgelegd met de pastoor welke naam ze de fanfare zouden geven. Wimke van Bert van Geffen, zou bij die beraadslaging, de naam "Echo der Bergen" naar voren hebben gebracht met een beroep op de naam van het vroegere mannenkoor. 

5. Pastoor Willenborg

Heeft beslist gehoord over dit mannenkoor, hij stond bekend als zeer muzikale man en vond dat wellicht zeer interessant. Daarbij heeft Bernard van Dam sr. ook een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor deze naam. Hij was ervan overtuigd dat het verleden, de geschiedenis , zeker een grote rol speelde. Hij zal de naam van een oud zangkoor weer in ere hersteld hebben gezien.  Het is met aan zekerheid waarschijnlijkheid, dat de naam van het vroegere mannenkoor door de fanfare is overgenomen. 
Waterdicht bewijs bestaat er nu eenmaal (nog) niet.