Jong Nederland 1967

In de zoektocht naar verenigingen uit het verleden kwamen we ook Jong Nederland tegen. In de volksmond werd deze vereniging ’t Gilde genoemd. In Eerde komen we anno 2020 nog mensen van het eerste uur tegen: Hans de Koning en oprichter Karel van Doorn. We gingen terug naar 1967. Toen begon Jong Nederland op 19 september met 12 leden en 3 leiders. In 1970 was het ledenaantal gestegen naar 35 leden en 6 leiders. Hans de Koning: ‘Ik was al eerder bij Jong Nederland, het Jong Nederland van meester Mobers. Deze vereniging had haar verenigingsgebouw in de Eerdse bossen aan het einde van de Bergweg.’ 

Een lamp met een katoentje was de verlichting, weet Hans zich te herinneren. De feiten over deze vereniging zijn nog niet achterhaald. We beperken ons dus tot het Jong Nederland van Karel van Doorn. Want dat Karel een stuwende kracht was achter deze vereniging is wel duidelijk.

 

Hopman

In een interview in de Eerdse Klanken in 1979 vertelt Karel: ‘Grondlegger van Jong Nederland was Rector Mutsearts. De eerste tijd was ik hopman. Je was voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. Enige tijd later werd de eerste staf gevormd door Theo van Gorp, Johan van Bakel, Gerard de Koning, Hans de Koning en ikzelf.’

‘Het is allemaal lang geleden’, zegt Karel, als hem om informatie wordt gevraagd. Trots toont hij de foto van zijn huwelijk met Ria, in 2020 vijftig jaar geleden. ‘Een erehaag van de leden van Jong Nederland. Dat was mooi’.

 

Patronaat

Velen onder ons kunnen zich het ‘gildegebouw’ nog wel herinneren. Jong Nederland was gehuisvest in ’t Patronaat in de Esdonstraat. Maar voordat dit eigen home beschikbaar was maakten ze gebruik van het bondsgebouw en de ruimte van de KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd) in het achterste gedeelte van ‘t Patronaat. Toen de KAJ er geen gebruik meer van maakte werd het pand, met financiële middelen  van alle Eerdenaren, omgebouwd tot gildehuis. Het gilde kreeg het gebouw in bruikleen met de plicht het te onderhouden. Toen dat niet meer lukte werd het gebouw door de Stichting Eerdse Belangen gehuurd van het parochiebestuur voor de hele Eerdse jeugd.

 

Activiteiten

Voor de jeugd werden wekelijks activiteiten georganiseerd. ‘Dat kon variëren van spelletjes zoals paaltjesvoetbal, kruiswoordpuzzels of wat de jeugd op dat moment zelf graag deed. Dat konden ook discussies zijn over onderwerpen die de jeugd bezig hield. Verder waren er de sportwedstrijden met Jong Nederland verenigingen in de omgeving.’ De Eerdse jongens werden in 1970 districtskampioen in Vorstenbosch. Er waren sportdagen, fietstochten en uitjes naar recreatieoord De Bergen in Wanrooij. De leiding was ook vaak op zondag nog in touw. Dan bezochten ze instructiedagen van het district Veghel/Land van Cuijk. Daar werden dingen geleerd die ze weer aan de leden konden doorgeven. Het fotoalbum van Jong Nederland, dat Karel koestert, geeft een mooi beeld van de kampweken die werden georganiseerd. Het eerste kamp met de junioren was in 1969 in Son.

 

KMG

Onze zoektocht naar de geschiedenis van Jong Nederland gaat verder. De naam van Wim van Boxtel komt voorbij. Ook een actief bestuurslid van Jong Nederland. We belanden in 1971. Het jaar waarin het jongensgilde en het meisjesgilde gaan samenwerken. In de Eerdse Klanken van april 1971 staat te lezen: ‘Het samengaan houdt in dat alleen de leiding een bestuur heeft gekozen dat dan weer boven de beide verenigingen staat om iets gezamenlijks te organiseren.’ Er werd een bestuur gevormd bestaande uit: Karel van Doorn (voorzitter), Nellie van Doorn (secretaris), Gerard de Koning (penningsmeester) en Anneke van den Oetelaar (bestuurslid). ‘Dat was erg leuk’, weet Karel zich te herinneren. ‘Maar plots waren ze ook weer weg.’ De reden daarvan was dat het Katholieke Meisjes Gilde per 1 september 1976 werd opgeheven.

In 1979 bestond het bestuur uit: Karel van Doorn (voorzitter), Rini van Gorp (vicevoorzitter), Geert Steenbakkers (secretaris/penningmeester), Mario Gloudemans en Jet van Erp (bestuursleden).

 

Suling

Ook op maatschappelijk gebied werd geprobeerd om de jeugd iets te leren. Jong Nederland adopteerde financieel een kind, Suling uit Indonesië. Voor hen was dit een mooie manier om als vereniging aan ontwikkelingswerk te doen. De kosten werden door de leden zelf gedragen en kwam niet ten laste van de verenigingskas.

Hoewel het meisjesgilde was opgeheven werden er later toch weer meisjes lid van de vereniging. Jet Keetels-van Erp kan zich dit nog goed herinneren. Dit kon echter niet voorkomen dat ook Jong Nederland werd opgeheven.

Clubgebouw van Jong Nederland aan de Esdonkstraat. Foto: Jo Verbakel.

Een erehaag van leden van Jong Nederland voor Karel en Ria van Doorn-v.d. Moosdijk in 1970.

Districtskampioen in Vorstenbosch V.l.n.r.: Will Fiers, Rini van Gorp, Ad Verkuylen, Bert van Zutven, Henk van Zutven, Henk van Geffen, 1970.

Districtskampioenschap Vorstenbosch. V.l.n.r.: Gerard de Koning, Tijn v.d. Elzen, Theo van Gorp, Johan van Bakel, Johan Hollanders, 1970.

Eerste kamp junioren in Son. Op de foto o.a. Ad van de Meerakker, Adriaan van der Velden, Henk Zegers, 1969.