m.m.v. Judith Steenbakkers

                                                                                   Documentatie: o.a. Eerdse Klanken

Foto's: Collectie Archief KPJ

K.P.J. / J.A.C. / J.O.C.

1923 - 2008     

De KPJ is van oudsher een belangrijke vereniging op het platteland en in de kleinere dorpen. Daar KPJ staat voor Katholieke Plattelands Jongeren en was destijds aan het geloof gebonden. 

De KPJ is in de jaren twintig van de twintigste eeuw ontstaan. Een vereniging voor/door de boerenstand Rooms Katholieke Jonge Boerenstand  (RKJB) de Boerinnen Jeugd Bond (BJB).  Bij de jeugdbonden sloten jonge ongehuwde boeren en boerinnen zich aan. Daar waar een boerenstand werd opgericht, werden bijna automatisch ook jeugdbonden opgericht.

 

Foto Priesterfeest

Vlaggendrager: Jan van der Sanden 
Sportleider : Piet van de Ven

Links: Harrie van den Tillaart, Cor de Koning, Jan van der Linden Harrie van der Sanden, Johan van de Ven, ?

Rechts: Wim van der Sanden, Gerard Steenbakkers, Henk van der Linden, Frans van de Ven, Herman Steenbakkers, Piet de Koning

Van RKJB naar KPJ

In de periode 1963-1972 waren er steeds minder gezinsbedrijven in de land- en tuinbouw en dus ook minder bedrijfsopvolgers. Ook woonden er meer mensen op het platteland die hun inkomen niet direct uit de landbouw haalden. Steeds meer plattelandsjongeren waren niet meer van ‘boeren komaf’. Dit was ook de reden om in 1967 de naam RKJB te wijzigen in KPJ.

Judith Steenbakkers: 'Zo had Eerde ook een eigen afdeling van de KPJ, die locale activiteiten organiseerde. Een club met voornamelijk boerenzonen, er werd gehandbald, er waren sportdagen met piramide-bouwen en een oefening op muziek, en atletiek was hier ook een onderdeel van. Om lid te worden moest men ongehuwd zijn en jonger dan 29 jaar (18 tot 28 jaar). Voor vrouwen was de regel; dat als je trouwde je direct werd doorgesluisd naar de K.V.O. (Katholieke Vrouwen Organisatie)' 

Toekomst

De KPJ Eerde was een grote en bloeiende vereniging met in 1983 een ledenaantal van 98. Er werden veel activiteiten georganiseerd. Om er een paar te noemen: sportdagen met piramide-bouwen en oefeningen op muziek, handballen, atletiek, uitwisselingen en kampen. 

Judith: ‘De KPJ kreeg steeds minder leden. Daarom werd de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap verlaagd van 18 naar 10 jaar (KPJ Aspirant van 10-16 jaar en KPJ Senior 16-30 jaar).

In 1988 werd de eerste en tevens enige sportdag in Eerde georganiseerd door de KPJ. De locatie voor dit evenement was het sportveld bij familie Van Zutven op de Vlagheide. 

Maar een vereniging met als activiteiten sportdagen en handbal heeft weinig bestaansrecht in een klein dorp. Vooral als je pas lid mag worden als je 10 jaar bent. De meeste kinderen hadden al een andere sport gekozen en in de jaren ’90 was het nog niet gewoon dat je bij meerdere verenigingen was.

Toen de laatste aspiranten (jeugd onder de 16) naar de senioren gingen was de KPJ een vereniging met nog maar ongeveer 30/40 leden. Deze leden moesten, als ze de leeftijd van 30 jaar bereikten, de KPJ verlaten.’

 

JAC-JOC

Er was een moment dat het erop leek dat er geen toekomst meer was voor de Eerdse KPJ.

Judith daarover: ‘Om de KPJ te laten overleven moest er iets gebeuren. Een paar fanatieke leden hebben hun schouders eronder gezet. Dit resulteerde in twee nieuwe clubs binnen de KPJ. In 1992 werd een grote ledenwervingsactie op poten gezet. Een laatste poging om de vereniging niet dood te laten bloeden.’ Een zwemfestijn in De Beemd in Veghel en een mini zeskamp in manege De Leyer voor alle jeugd van Eerde zorgde ervoor dat de KPJ 75 jeugdleden kon inschrijven. ‘We moesten af van ons ‘stoffige’ imago en door de groepen een andere naam te geven zat je niet bij de KPJ maar bij het JAC/JOC. Ik denk dat veel kinderen toen geen idee hadden dat ze eigenlijk lid waren van de KPJ.

Door de leeftijdsgrens te verlagen van 10 naar 6 jaar, werd het makkelijker om de jeugd van Eerde te bereiken. Het JAC (Jeugd Activiteiten Club) en later ook het JOC (Jongeren Ontspannings Club) werden opgericht. Het JAC was voor de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (basisschool) en het JOC voor de 13 t/m 15-jarigen.’

 

Opheffing

Voor de leden van het JAC en JOC  werden wekelijks sport- of knutselavonden in De Brink georganiseerd. Deze avonden werden druk bezocht. ‘De groep werd in tweeën gesplitst, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. ‘Door het succes, en omdat de kinderen het zo leuk vonden, kregen wij al snel de vraag, wat als mijn kind naar het voortgezet onderwijs gaat? Daarom is het JOC in het leven geroepen.

In 1998 hebben we het 75-jarig bestaan kunnen vieren met veel nieuwe leden en ook oud leden.

Door de verandering in de maatschappij is de vereniging helaas 10 jaar later opgeheven met een spetterend feest voor veel oud leden onder de noemer 85-jarig bestaan.’ En zo kwam er in 2008 aan de Eerdse KPJ. 

 

Fragment krantenartikel:  KPJ Katholiek? Wij hebben alleen lol'

'Waar KPJ's bij bosjes worden opgeheven slaagt de Eerdse afdeling er toch maar mooi in een bloeiende club te blijven. Katholiek en plattelands zijn de 21-jarige Steenbakkers en Vissers (25) niet echt meer, maar ze zijn wel jong en zoeken vertier. Daarom deden ze er alles aan om de KPJ overeind te houden.' 
'De KPJ werd uitgebreid met de JAC en de JOC, de Jongeren Activiteiten Club voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de Jeugd Ontspanningsclub voor jongeren tussen dertien en achttien. "De klinkt al anders en het werkte" , zegt Steenbakkers.' 

foto's Collectie Archief KPJ

Voor de JOC & JAC was 'De WIS' het clubhuis in de Kapelstraat achter fam. Van den Boom