KVO Eerde  

tekst bron:   Katholiek Documentatie Centrum, Brabants Dagblad, Mooi Schijndel krant 

Bron:  Collectie Aben

 

Geschiedenis KVO

In 1928 werd “Noordbrabantse Christelijke Boerinnenbond” opgericht . De Bond had afdelingen in vrijwel ieder Brabants dorp. Ze organiseerde slacht- en melkcursussen, maar bood ook sportmogelijkheden en culturele activiteiten.

 

Op 14 oktober 1930 zag de ”Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen” het levenslicht. De doelstelling ten tijde van de oprichting was: ‘de bevordering van de belangen in den ruimste zin, van boerinnen en andere plattelandsvrouwen’. Plattelandsontwikkeling was het speerpunt.

Uit laatstgenoemde organisatie ontstond op 9 februari 1938 de provinciale afdeling Noord-Brabant, opgericht te Breda. Er waren 9 afdelingen met 200 leden. Het bestuur bestond uit 5 leden, versterkt met een contactcommissie van 2 leden per afdeling. Op dat ledenbestand een redelijk fors kader. Later ontstonden diverse commissies: reiscommissie, culturele commissie, handwerkcommissie.

 

Op 25 april 1939 werd de KVO Eerde opgericht en valt onder Kring Uden. 

 Foto: J.A. Baken, 1907-1938

Tijdens de bezetting verdween “de Bond” uit beeld, maar na de bevrijding kwam het verenigingsleven weer snel op gang. Op 1 januari 1946 werd de naam gewijzigd in “Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen”.

Na de oorlog nam het aantal vrouwen met een andere achtergrond dan de agrarische toe. De cursussen gingen steeds vaker over moderne onderwerpen zoals woninginrichting, maatschappelijk werk, emigratie, opvoedkunde en vrede.

Later (jaren 60) kreeg de doelstelling van de vereniging een meer emancipatoir karakter.

Foto: fotohistorisch.nl

“Vrouwen van Nu”.

De nadruk ligt nu op besef van verantwoordelijkheid vóór en deelname aan de samenleving door ontwikkeling en ontplooiing, aandacht voor maatschappelijke, culturele en sportieve activiteiten waarbij de leden elkaar ontmoeten en inspireren. De Katholieke Vrouwen Organisatie, een vereniging gericht op zelfontplooiing en bewustwording, stopt er mee na 85 jaar. De vereniging heeft vooral in Brabant een rijke historie.  Bij de kring Uden horen veertien afdelingen die samen nog elfhonderd leden hebben. Vijf afdelingen gaan over naar Vrouwen Van nu: Boerdonk, Erp, Keldonk, Uden en Volkel. Vijf andere gaan zelfstandig verder: Boekel, Eerde, Heeswijk, Nistelrode en Veghel.

Drie stoppen er mee: Vorstenbosch, Zeeland en Zijtaart.

 

KVO Eerde 50 jaar

25 april 1989

Foto Collectie Tineke Gloudemans

 

KVO eerde wordt Zij Uniek.

De landelijke KVO fuseert op 1 januari 2015 met Vrouwen van Nu. In de algemene ledenvergadering van 3 september hebben de aanwezige leden unaniem gestemd voor opheffing van KVO Eerde en oprichting van een nieuwe vrouwenvereniging. Eerder dit jaar hebben de leden al gelegenheid gehad om namen te bedenken voor de nieuwe club, uit de vele inzendingen heeft het bestuur de naam Zij Uniek gekozen.  

 

Foto: Mooischijndel

KVO Eerde 75 jaar

25 april 2014

Hilde van Gompel schreef een gevarieerde theaterstuk in het thema 75 jaar KVO Eerde met afwisselend zang, verhalen en beeld. De Hemelse Zeven; zeven nazaten van de familie Gloudemans brachten talrijke herkenbare liedjes, waarbij een wandeling door 75 jaar Eerde gemaakt werd. In een prachtig vernieuwde Brink werd op professionele wijze een beleving aangeboden. De KVO leden kregen op vrijdag de indrukwekkende primeur.
 
KVO Eerde, een vereniging vóór en door vrouwen werd 75 jaar geleden opgericht en gaf vrouwen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer. De Eerdse vereniging gaat ook de toekomst in als zelfstandige vereniging.
In gemeenschapshuis De Brink werden de voorstellingen gespeeld waarbij muziek centraal stond. De Hemelse Zeven bestaande uit Mario Gloudemans, Twan Pittens, Femke Hagens, Monique Gordijn, Francis van Hoof, Ingrid Landman, Geertje Ploegmakers zongen het verhaal. Hilde van Gompel, verantwoordelijk voor alle teksten, kwam als de vrouw van vadertje tijd en kondigde al ‘buurtend’ tegen het publiek, de verschillende overgangen aan. Op beeld werd glashelder de vele veranderingen in beeld gebracht.

De herkenbare liedjes werden door de Hemelse Zeven gezongen en door het publiek omarmt en gretig meegezongen. Ook zelfgeschreven nummers, heel herkenbaar over gemis en afscheid nemen, maar ook het kampvuur wat ingeruild is door dvd-spelers. De vrouw ‘toen en nu’ werden tegenover elkaar gezet. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd; ze moeten netwerken, multitasken, werken, kortom ‘allemaal hun mannetje staan’. Hilde sloot af met de realiteit: “Vroeger komt nooit meer terug, we moeten allemaal met de tijd mee.”