Stichting Oranje Comité

Stichting Oranje Comité De Eerde organiseerde jaarlijks diverse activiteiten in Eerde, zoals Koninginnedag, kermis en het Sint-Nicolaasfeest.

Dhr. Bernard Mobers en dhr. Ben van Dam hebben het Oranje Comité opgericht  in 1939 net voor de oorlogsjaren. Tijdens de oorlogsjaren hebben er geen activiteiten plaatsgevonden. Na de oorlog is het Oranje Comité weer opgestart.

 

Notaris Berben heeft op 21 april 2000 een officiële acte opgesteld en werd het Oranje Comité omgedoopt tot Stichting Oranje Comité De Eerde. Nu kon de vereniging zich laten inschrijven bij KvK. Hierdoor konden verzekeringen worden afgesloten ter bescherming van de vrijwilligers en kon een bankrekening geopend worden.

 

Stichting Oranje Comité De Eerde had ten doel:

  1. De bevordering van de onderlinge contacten in De Eerde, gemeente Veghel, voor alle lagen van de bevolking;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting trachtte haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. De verhuur van plaatsen voor de kermis en de organisatie van de kermis in De Eerde;

       Kermis met ballonnenwedstrijd, loterij en een kleurplatenwedstrijd.

  1. Het organiseren van activiteiten ten behoeve van Koninginnedag;

       Fietsen 55+ , kinderspelen, middagspelen, lampionnenoptocht

  1. Het organiseren van Sinterklaasfeesten;

       Pietenhuis en de intocht van Sinterklaas aansluitend een Sinterklaasfeest in gemeenschapshuis De Brink;

  1. Het werven van vrijwillig(st)ers die zich volgens een door het bestuur op te stellen reglement en overeenkomstig de doelstelling inzetten;
  2. Het financieel ondersteunen van plaatselijke sociale en/of culturele instellingen.

       Het bedrag dat aan het einde van het boekjaar overbleef werd verdeeld onder diverse verenigingen in Eerde.

 

Op 1 juli 2015 heeft Stichting Oranje Comité De Eerde haar activiteiten beëindigd i.v.m. een tekort aan bestuursleden.  

 

Kermis

Kinderspelen

Fietsen 55+

Lampionnenoptocht

Sinterklaas