Geschiedenis Dahliavereniging De Pompon

Tekst: Antoinette van de Burgt

Bronnen: Dahliavereniging De Pompon, 

Eerdse Klanken en Eerdse Krant

Oprichting

De eerste informatie over Dahliavereniging De Pompon is te vinden in de Eerdse Klanken van 1 oktober 1973. De redactie meldt dat er een verzoek is binnengekomen om eens te informeren of er in Eerde belangstelling bestaat voor het oprichten van een dahliavereniging. ‘Vrijetijd besteden aan bloemen is een leuke en gezonde hobby’, staat er in het artikel. ’Op die manier kan men dan komen tot de oprichting van een Dahliavereniging, zoals die er vele zijn in ons land. Zij die interesse hebben, wissel eens van gedachten met de heer Martien van Herpen, de grafmaker, die ook in Heesch de oprichter was van de nu nog bloeiende Dahliavereniging.’ Na bovengenoemde oproep wist Martien van Herpen nog drie mensen enthousiast te maken.

Op 1 mei 1974 werd er een vergadering gehouden. Dat was tevens de officiële oprichtingsdatum van Dahliavereniging De Pompon. Na afloop van de vergadering werd er een borrel gedronken op de nieuwe Eerdse vereniging. Het was een kleine vereniging met vier leden te weten: Marinus van Aarle, Martien van Herpen, Adriaan van Lieshout en Guus der Kinderen. 

De dahliavereniging publiceerde trouw over de activiteiten in de Eerdse Klanken. Het maken van bloemstukken voor de kerk, het organiseren van tentoonstellingen, in samenwerking met de Jeugdnatuurwacht, en open dagen voor de dahliatuin. In deze artikelen is ook te lezen dat er in juli 1975 nog steeds maar vier leden zijn!

Kentering

Ondanks dat de vereniging nog steeds uit vier personen bestond durfden ze het aan om in samenwerking met de Jeugdnatuurwacht een tentoonstelling te organiseren in De Brink in september 1975. Men pakte het groots aan. Er waren niet alleen bloemen te bezichtigen maar ook vissen. Verder konden de bezoekers kennismaken met diverse vogelvoeders en in de zaal van De Brink werd een echte tuin geplaatst met een volière.

Deze tentoonstelling bleef niet zonder positieve gevolgen voor de dahliavereniging. Tijdens een vergadering op 8 oktober 1975 in Café der Kinderen meldden zich maar liefst negen nieuwe leden. Dat bracht het totaal aantal leden op 13.

Wat was er gebeurd? Ben van Dam was zo positief over de gehouden tentoonstelling dat hij velen aanspoorde om lid te worden van de dahliavereniging. Dit was een mooie stimulans om door te gaan. Het bestuur werd voorlopig gevormd door: Marinus van Aarle, Martien van Herpen, Marietje van Dam-Duffhues, Zus Jansen-van Dam en Adriaan van Lieshout.

Meer mensen bij de vereniging betekende ook meer mogelijkheden. Er werden tafelkeuringen, tentoonstellingen, excursies en tuinkeuringen voor de eigen leden georganiseerd.

In 1979 vierde de dahliavereniging het eerste lustrum, met inmiddels 20 leden.

De eerste dahliatuin op grond van Harrie van der Pol, 1978.

Dahliatuin aan de de Bernard van Damstraat, 18 september 2005.

Dahliatuin

In de beginjaren kon de dahliavereniging een stukje grond huren van Harrie van der Pol waarin dahliaknollen uit Heesch werden geplant. Dat stukje grond lag in de buurt van de woning waar destijds Hein van de Leest met zijn gezin woonde.

Na een aantal jaren kwam er een stukje grond beschikbaar aan de Eerdsebaan. Dat is de plaats waar de dahliavereniging nog steeds haar activiteiten ontplooid. Het jaarlijks hoogtepunt is de open dag in september. Dan kan iedereen genieten van de prachtige bloemen die door de leden zijn geplant. Het is altijd weer genieten van de kleurenpracht. De dahiavereniging kan dan rekenen op een groot aantal bezoekers.

Een mooie bijkomstigheid is dat iedere Eerdse verenging bij het vieren van een jubileum of een andere activiteit een beroep kan doen op De Pompon. Gegarandeerd dat de feestlocatie wordt voorzien van bloemenstukjes met mooie dahlia’s. Dat is op zich al een feest om naar de kijken!

Gouden jubileum

In het jubileumjaar bestaat het bestuur uit: Marinus van Aarle (voorzitter), Doortje van Stiphout (secretaris), Mildred Koenen, penningmeester en Ad Vissers (bestuurslid).

Het bestuur wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 15 september is de jaarlijkse open dag. Dan is de dahliatuin op zijn mooist! Op die dag worden er ook andere activiteiten georganiseerd. Bijzonder is dat in dit weekend ook de officiële Nederlandse Dahlia Kampioenschappen in Eerde plaatsvinden. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is iedereen welkom om de winnende creaties te bewonderden.