KBO Eerde

Waar staat de KBO Eerde voor:

Wij zijn een vereniging van en voor iedereen vanaf de leeftijd van 50 jaar en ouder. Met ongeveer 125.000 leden in Brabant zijn we een van de grootste seniorenverenigingen.

 

Lidmaatschap:

Als u lid bent van de K.B.O. Eerde ontmoet u daar ook andere leden. Samen geniet u van ontspanning, sport en reizen. U neemt deel aan culturele en zingeving-activiteiten.

Verder kunt u terecht voor individuele hulp en ondersteuning.

 

Belangenbehartiging:

Onze vereniging is een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen waaronder de overheid. De omvang  van de landelijk K.B.O. stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen, lokaal, provinciaal en landelijk.

 

Vrijwilligers:

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers zijn wij een bloeiende en actieve vereniging.

 

K.B.O. Eerde Weetjes:

Hierin staan de maandelijkse mededelingen en de agenda die op de  betreffende maand betrekking hebben.

Ook de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van het KBO-bestuur en de bestuursleden en het Zorgpunt Eerde staan daarin vermeld.

U kunt ons altijd bereiken via deze website of de Weetjes.

 

Contact :

KBO Bestuur: Martien van Roosmalen, Ans Wouters, Annie Arts, Agnes van Kessel.
Contact: Agnes van Kessel, e-mail: ag.kessel@ziggo.nl, telefoonnummer: 0615207124.