Ruilbeurs De Verzamelaar

Ruilbeurs De Verzamelaar in De Brink. V.l.n.r. Tonnie Zegers en Geert van der Hofstad.

 

De start

Het idee om een ruilbeurs in Eerde op te zetten is in 1972 ontstaan na een tentoonstelling van het N.K.V. in en om gemeenschapshuis De Brink over actieve vrijetijdsbesteding. In het kader van deze tentoonstelling werd op 27 augustus 1972 eigenlijk de eerste ruilbeurs in Eerde georganiseerd door Piet Fiers en Arie van der Hofstad, beiden lid van het N.K.V. Door Piet werden hierna contacten gelegd met de ruilbeurs in de Oranjewijk in Veghel. Die ruilbeurs hield op te bestaan en het bestuur van de afdeling Helmond, waar Eerde destijds onder viel, was blij dat de beurs in Eerde voortgezet kon worden.

Verzamelbeurs met tentoonstellingen

Het bestuur van gemeenschapshuis De Brink gaf toestemming om drie maanden te proberen een verzamelbeurs op te zetten. Piet Fiers vond in Arie van der Hofstad een tweede enthousiaste ruilbeurshouder. Samen hebben ze in goede samenwerking het ruilbeursgebeuren in Eerde in stand weten te houden.

In 1975 organiseerden zij weer een speciale verzamelbeurs die de hele dag duurde. Er waren 20 zeer uiteenlopende tentoonstellingen om te bekijken en natuurlijk kon er ook volop geruild en verzameld worden. Er waren tentoonstellingen van onder andere lucifermerken, lepeltjes, sigarenbanden, munten, paarden, prentbriefkaarten, postzegels, speldjes, poppen en textiel. Een krantenkop uit die tijd heeft het over ongeveer 1000 bezoekers.

Expositie ter gelegenheid van 20-jarig bestaan in 1993. Wethouder Mart Smits van de gemeente Veghel kijkt met belangstelling naar de expositie. Rechts van hem Piet Fiers en Arie van der Hofstad. Archief Eerdse Klanken.

Eerste tentoonstelling tevens ruilbeurs op 27 april 1975. Op de foto de drie Eerdse bestuursleden. Rechts Piet Fiers, naast hem Piet Merks en daarnaast Arie van der Hofstad. Archief De Verzamelaar.

Jeugd

Arie en Piet probeerden steeds weer iets nieuws te verzinnen om ook jongeren enthousiast te maken voor verzamelen. Ze hielden iedere maand een loterij voor de jeugd. Voor de jeugd werd een speciale postzegelclub gestart. Rector Van Helvoirt was hiervan de eerste leider. Piet Merks nam deze taak op een later moment over. Er werd zelfs een bustocht naar het postmuseum in Den Haag georganiseerd om de kinderen enthousiast te maken.

 

10 Jaar ruilbeurs

De landelijke vereniging ‘De Verzamelaar’ was in 1982 onderverdeeld in 25 afdelingen. Eerde viel toen onder de regio Oost-Brabant.

In de Eerdse Klanken van december 1982 staat in verband met het 10-jarig jubileum het volgende: ‘Zeer bescheiden begonnen we in de foyer van De Brink. Daarna de helft van de gymzaal. Het ging steeds in stijgende lijn. Al die jaren bleef er een voortreffelijke samenwerking bestaan tussen het koppel Van der Hofstad en Fiers. Wat hebben we niet gesjouwd. Elke maand moesten we tafels gaan lenen, aan de overkant’ (café Verberk, red.).

 

Laatste ruilbeurs van de initiatiefnemers Arie van der Hofstad (links) en Piet Fiers op 26 december 1993. Archief De Verzamelaar.

Afscheid

In 1993, nadat Piet en Arie 20 jaar de verzamelbeurs georganiseerd hadden, vonden ze het tijd om te stoppen. Eerder hadden ze al afscheid genomen van het regiobestuur. Ze organiseerden in 1993, ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum, nog één keer een grote verzamelbeurs met maar liefst 17 tentoonstellingen. Ze hoopten dat jongeren op zouden staan om de organisatie over te nemen. Maar helaas gebeurde dat niet. Uiteindelijk heeft de heer Bekkers uit Uden een tijdje in het bestuur gezeten en toen die er ook mee stopte ging Arie van der Hofstad alleen verder. De verzamelbeurs draaide nog steeds goed en iedere maand was De Brink vol met verzamelaars van allerlei artikelen, maar zonder bestuur. Arie bracht iedere maand op zijn fiets een briefje naar de krant in Veghel om een aankondiging van de verzamelbeurs geplaatst te krijgen.

 

Nieuw bestuur

Uiteindelijk nam Hennie van Dun, die ook al jaren een vaste bezoeker van de verzamelbeurs was, in 2003 het initiatief om te proberen een bestuur bij elkaar te krijgen. Hij nodigde Hannie van Duijnhoven uit om eens een kijkje in Eerde te komen nemen. Toen Hannie een paar keer in Eerde was geweest vertelde hij haar dat ze zonder bestuur zaten. Hannie werd in 2003 secretaris en Arno Meijer werd de penningmeester. Hennie van Dun nam de functie van voorzitter op zich. Dit bestuur heeft heel wat jaren de verzamelbeurs georganiseerd en Arno en Hannie zijn nog steeds actief als bestuur. Ze zijn echter nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Hannie van Duijnhoven kreeg bij haar aantreden de taak om iedere maand een tentoonstelling te organiseren, net zoals Piet Fiers en Arie van der Hofstad deden. Dit leverde Hannie iedere maand leuke gesprekken op met de meest uiteenlopende verzamelaars. Via de krant werd meer aandacht gevraagd voor de verzamelbeurs. Deze verhalen verschenen ook in ‘De Verzamelaar’. De teller staat inmiddels (december 2022) op 168 ‘verzamelaars van de maand’.

 

50-jarig jubileum

Op 22 januari 2023 werd het 50-jarig bestaan van de verzamelbeurs in Eerde gevierd. De Verzamelaar mocht vele bezoekers ontvangen. Er was aandacht voor de jubilarissen en voor iedere bezoeker was er een klein presentje.

‘Eén van de eerste bezoekers en lid van het eerste uur is Martien de Koning uit Eerde. Hij heeft altijd volgehouden dat hij geen bestuurslid wil worden van de verzamelbeurs. Hij staat wel altijd klaar om te helpen en eigenlijk is hij inmiddels een gewaardeerd bestuurslid die ook alle vergaderingen bijwoont. Sinds het overlijden van Arie van der Hofstad in 2017 is Martien de beurshouder van de verzamelbeurs in Eerde. Martien werd tijdens de jubileumbeurs in het zonnetje gezet voor zijn 50-jarig lidmaatschap van De Verzamelaar.

Speciaal voor de jubileumbeurs stelde Hannie van Duijnhoven een tentoonstelling samen over 50 jaar Ruilbeurs De Verzamelaar in Eerde.

V.l.n.r.:  Arno Meijer, Hannie van Duijnhoven en Martien de Koning tijdens de jubileumbeurs ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Foto: Antoinette van de Burgt, 22 januari 2023.

Info:

  • Hannie van Duijnhoven, secretaris van de afdeling Zuid-Nederland van "De Verzamelaar"

  • Eerdse Klanken

 

Jubileumbeurs Ruilbeurs De Verzamelaar. Foto's: Antoinette van de Burgt, 22 januari 2022.