1672 Schuurkerk

Wanneer de schuurkerk werd gebouwd is niet duidelijk. In het boekje dat is uitgebracht bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de parochie in 1990 staat te lezen:

'In het Bisschoppelijk Archief van 's-Hertogenbosch lezen we hierover het volgende: 'Zodraa de uitoefening der Godsdienst na de inval der Franschen (1672) weder was toegelaten, hebben de inwoners van d'Eerd eene Schuurkerk gebouwd.....'

Volgens de samenstellers van bovengenoemd boekje riep het woordje 'gebouwd' bij hen vraagtekens op. Volgens hen was het meer waarschijnlijk dat hiervoor een bestaand gebouw werd verbouwd en ingericht.'

In het boekje staat verder te lezen dat om diverse redenen aangenomen wordt dat eind 17e/begin 18e eeuw Eerde haar tweede bedehuis -de schuurkerk- in gebruik heeft genomen. Het pand dat in die jaren door de katholieke gemeenschap werd gehuurd of gepacht raakte in verval. In 1751 gaven de Staten toestemming om de kerk te vernieuwen. In 1760 kwam de kerkschuur in eigendom van de 'Roomsche gemeenten in de gemelden Hoek d'Eerd', aldus de schrijvers. Later volgden er nog diverse verbouwingen. Niet in de laatste plaats omdat de parochie Eerde groeide.

In 1840 werd de parochie opgericht en in 1871/1872 de huidige kerk gebouwd aan de Esdonkstraat. Nu wordt er gewerkt aan een nieuwe bestemming van dit beeldbepalende gebouw. De schuurkerk werd in november/december 1873 afgebroken.

 

Schuurkerk getekend in situatie  van 1990. Foto: Collectie Tony van Geffen.

Verkoop van de latere schuurkerk door Geertrui Hoogers aan Hendrik van Boerdonk 11 januari 1755.

Taxatie kerkschuur en pastorie 1760.

Toestemming vernieuwen kerkschuur 1778.