1872 Kerk Sint Antonius Abt

De Eerdse kerk werd in neogotische stijl gebouwd onder architectuur van Henri van Tulder en diende ter vervanging van de oude schuurkerk. De kerk werd op 15 december 1872 door ‘den heer pastoor’ Jansen ingezegend terwijl de eerste plechtige Heilige Mis plaats vond op 17 januari 1873, de feestdag van de Heilige Antonius. Er is nog verschillende jaren gewerkt aan het interieur. In 1894 is de ingang van de kerk veranderd naar een ontwerp van architect J. Heijkants uit Erp.

 

Oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er veel schade toegebracht aan de kerk. De kerk werd in de dagen van september 1944 gebruikt als waarnemingspost door de Amerikanen en kreeg een Duitse voltreffer te verduren. Er was na de oorlog geen geld voor een complete restauratie. Pastoor Willenborg slaagde er echter in om het gebouw provisorisch op te knappen. Toen pastoor de Glas in 1955 pastoor Schoenmakers opvolgde was een van zijn belangrijkste taken de restauratie van de kerk. Door het bisdom werd in principe besloten om de kerk af te breken en een nieuwe te bouwen. De restauratie zou namelijk net zoveel kosten als complete nieuwbouw. Pastoor de Glas, het kerkbestuur en de parochianen waren het daar niet mee eens en wilden de kerk behouden. 

 

Restauratie

In oktober 1959 kwam bisschop Bekkers terug op zijn beslissing om de bestaande kerk af te breken en een nieuwe te bouwen. De kerk werd gerestaureerd. Architect van het restauratieplan was P.J. Rooijakkers uit Schijndel. Aannemer Bert van Geffen uit Eerde kreeg de opdracht de plannen uit te voeren. Helaas heeft hij nooit kunnen genieten van het eindresultaat, aangezien hij op 23 juni 1960 plotseling overleed. Een hoogtepunt van de restauratie was op 14 januari 1961 toen 's middags om drie uur de haan op de toren werd geplaatst.

 

Klokken

Sinds 2000 klinkt vanuit de kerktoren weer het geluid van twee klokken. Toen de bouw van de kerk was voltooid werden er begin 1874 twee klokken in de toren gehangen. Deze waren afkomstig van de oude schuurkerk en van de St. Antoniuskapel. Ze dateren uit 1743 en 1833. In 1885 werd de klok uit 1743 vervangen door een nieuwe klok van ruim 500 kg. De Duitsers namen in 1942 twee klokken mee. In 1943 werd de kleinste klok uit 1833 teruggegeven om te dienen als alarmklokje. Na de oorlog werd dit klokje in het zgn. ‘hondshokje’ gehangen en tot 1963 moest de kerk het met dit klokje doen. In dat jaar werd er een nieuwe kerkklok geplaatst van maar liefst 805 kg. In 1999 werd door het parochiebestuur een ‘Millennium Klokkenfonds’ opgericht met als doel weer een tweede klok te plaatsen. De Vereniging Eerde 2000 tekende in op 20 aandelen. Gelukkig volgden velen dit voorbeeld en kon Eerde de nieuwe eeuw inluiden met twee klokken.

 

Toekomst

Op 18 september 2015 werd de Stichting “Vrienden van de Eerdse Kerk” opgericht.  De doelstelling van de stichting is het behoud van de Eerdse kerk en het bijbehorende patronaatsgebouw. Dit doel wil de stichting bereiken door het inzamelen van de benodigde middelen en het vinden van een goede herbestemming voor de gebouwen. Op bovengenoemde website vindt u meer informatie over de historie van de Eerdse kerk.

Schilderij gemaakt door Henri Knip.

Tekening van het nieuwe portaal bij de hoofdingang uit 1894 dat onder leiding van J. Heijkants uit Erp werd verfraaid. Collectie Tony van Geffen.

Zicht op de kerk vanaf de huidige Kapelstraat. Foto: Frans Stender, fotograaf uit Veghel. Uitgave A. Vervoort Eerde.

Pentekening Bernard van Dam. Op de grote klok is boven een afbeelding van een kinderhoofdje te zien. In het midden een afbeelding van de H. Antonius Abt.

De restauratie van de kerk. Foto: Collectie Tony van Geffen.

Noodklokkenstoel  in de tuin van het St. Joseph klooster tijdens restauratie 1960 -1961. Dit klokje is mee versmolten in de grote klok van 805 kilo in 1963. Foto: Collectie Tony van Geffen.

Meer over de bouw van de kerk>>> 1872 Kerk-Bouw kerk

Digitale rondleiding kerk: https://vriendenvandeeerdsekerk.nl/aaatour/