Interieur kerk Sint Antonius Abt Eerde

Interieur van de kerk in 1941. Hierop is de preekstoel te zien die in mei 1885 voor f 1.700,00 werd aangekocht bij het atelier van de gebr. De Kort in Vugt. De preekstoel is verplaatst en jammer genoeg is het galmbord en de mooi versierde draaitrap verdwenen. Verder zijn de muurschilderingen te zien die in 1877 en 1881 door P. van den Boer werden aangebracht en later in 1895 werden verfraaid. Let daarbij op de muurschilderingen links en rechts van het hoogaltaar. Ook deze zijn niet meer in het huidige interieur zien. Tot slot voor in de kerk bij het priesterkoor de communiebank met daarbij twee engeltjes die in 1886 door gebr. De Kort werd geplaatst. In de jaren ’60 uit de vorige eeuw verdween deze communiebank als gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie (1962 – 1965) om plaats te maken voor het volksaltaar dat de pastoor toen kreeg. Foto van R.K. Foto-Persbureau “Het Zuid”, 27 juli 1941.

Interieur kerk omstreeks 2000.

Tekening door J.B. Capronnier van 3 van de 10 ramen op het priesterkoor (1885). Bron: KADOC-KU Leuven, Archief Atelier Capronnier, BE-942855-1444-300-1).

 

Op het linker raam staat de maker in een cartouche vermeld nl. “J.B. CAPRONNIER BRUXELLENSIS FECIT 1886” en in het middelste raam staat de Latijnse tekst: In saCerDotIosVo JubILans Dabant paroChVs atqVe paroChIanI Vna gaVDentes. Vrij vertaald betekent dit: Vol blijdschap schonken pastoor en parochianen samen [dit raam] bij gelegenheid van het [priester]jubileum. De gekleurde letters vormen een chronicum. Als je de Romeinse cijfers optelt staat er 1886. Let op: bij het inkleuren van de letters is men een van de V’s vergeten.

Achterzijde linker paneel hoogaltaar met de bruiloft van Kana waarin Jezus water verandert in wijn. Foto: Bernard Mobers, 27 mei 2016.

Achterzijde linker paneel hoogaltaar met het laatste avondmaal. Foto: Bernard Mobers, 27 mei 2016.

Tegelvloer op het priesterkoor aangelegd in 1880 tijdens het ambt van pastoor Lambertus Loeff. Er zijn een aantal afbeeldingen te zien. De Franse lelie staat daarbij voor de onschuld van de Maagd Maria, zij wordt nl. vaak met de lelie in de hand afgebeeld. De duif is daarbij het symbool voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Foto Geert van der Hofstad (2022).

Digitale rondleiding kerk:

https://vriendenvandeeerdsekerk.nl/aaatour/