Grenzeloos Eerde

Unieke historische gebeurtenis 

 

Op 1 mei  2016 was het precies 50 jaar geleden dat in Eerde een gemeentelijke herindeling plaatsvond. Daarbij waren de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel betrokken. In dat kader werden in Eerde in 2016 de oude gemeentegrenzen - letterlijk - weer zichtbaar gemaakt. Zo werd vanuit de historie duidelijk, dat ‘grensoverschrijdend’ werken door Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode al vijf decennia in en rond Eerde had plaatsgevonden. Deze gang van zaken stond symbool  voor de toekomst van alle kernen van Meierijstad.

 

Grenzeloos Eerde werd op 6 november 2016 georganiseerd door de Werkgroep Eerdelogie met behulp van vele vrijwilligers. Het evenement belichte een belangrijk thema uit de geschiedenis van Eerde: de verdeeldheid en de verbondenheid met de drie grote buren. Eeuwenlang was Eerde verdeeld over Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Met de vorming van Meierijstad op 1 januari 2017 was Eerde eindelijk één.

Onthulling informatiebord door de burgemeesters van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. V.l.n.r. : Jetty Eugster (Schijndel), Peter Maas (Sint-Oedenrode) en Marcel Fränzel  (Veghel). Foto: © Antoinette van de Burgt, 2016.

Foto: © Antoinette van de Burgt, 2016.

Foto's: © Antoinette van de Burgt, Theo van de Burgt, Jeanne van de Burgt-van Alebeek