Gemeenschapshuis De Brink

Verbouwing 2013-2014

Aan de verbouwing, die in 2013 van start ging, gingen jaren van voorbereiding vooraf. In 2005 werd door het toenmalige bestuur gestart met het opstellen van een toekomstvisie. Aanleiding was de harmonisatie die de gemeente Veghel wilde doorvoeren. De harmonisatie hield ook in dat het gebouw eigendom zou worden van de gemeente. Voor het opstellen van de toekomstvisie werden (toekomstige) gebruikers geraadpleegd. Er moest duidelijkheid komen over waar Eerde de komende jaren behoefte aan had.

Er was een toenemende vraag van gebruikers naar (sport)ruimte en multifunctionaliteit. De oude sportzaal annex toneel- en evenementenzaal was sterk verouderd. De voorzieningen voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. Daarnaast deed zich ook een capaciteitsprobleem voor. Er werd samenwerking gezocht met diverse partijen. De mogelijkheden en onmogelijkheden werden onder de loep genomen. Een eerste aanzet werd gegeven door het instellen van een initiatiefgroep om de plannen voor de tweede fase vorm te geven. Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van 't Heft/Stichting Zet die daar in een rapport over uitbracht.

LA Architecten en Ingenieurs uit Veghel kreeg de opdracht om de plannen te ontwikkelen. In april 2013 werd gestart met de sloop van de oude sportzaal met natte ruimten en het podium. De nieuwe gymzaal werd groter en hoger. Er kwam een groter podium en enkele nieuwe ruimten. Op die manier werd tegemoet gekomen aan de wensen van de gebruiker. De keuken uit de jaren '70 werd vernieuwd. Ook de foyer werd opgeknapt en kreeg een moderne uitstraling. Eind 2013 werd het eigendom overgedragen aan de gemeente Veghel. De feestelijke heropening van De Brink ging gepaard met de organisatie van diverse activiteiten in maart 2014. 

Serenade door Fanfare De Echo der Bergen bij de heropening. Foto: Femke-Hagens Verberk.

Gemeenschapshuis De Brink.

Start van de sloop op 15 april 20103. Foto: Jeanne  van de Burgt- van Alebeek.

Eerste steenlegging door wethouder Rini van Rinsum van de gemeente Veghel, 2013.

Opening van het verbouwde gemeenschapshuis door het bestuur en beheerder. V.l.n.r.: Ad van de Meerakker, Susanne van Kronenburg, Antoinette van de Burgt, beheerder Ebert van Wanrooij. Foto: Femke Hagens-Verberk.

Foto's: © Antoinette van de Burgt.