De Pastorietuin

Foto's Franka Willems-Netten

Wethouder Annemieke van de Ven onthulde op 17 december 2016  het naambord 'De Pastorietuin' en de KBO schonk een hoge zitbank voor het nog in te richten hart van Eerde: De Pastorietuin.  

Voorheen stond op dit terrein het voormalig centrum "De Drie Ghemalen", dit is afgebroken en hierdoor is de ontwikkeling van De Pastorietuin mogelijk geworden. De dorpsraad Eerde en de werkgroep Pastorietuin (voorheen werkgroep De Drie Ghemalen) namen het initiatief waarin dorpelingen elkaar gevonden hebben voor een groen park waar jong en oud bij elkaar kunnen komen.  De planning voor de uitvoering van het park heeft vertraging opgelopen vanwege de nieuwe plannen voor de kerk.

Bankje

Er staat een bankje in De Pastorietuin. Het is een geschenk van KBO Eerde aan de Eerdse gemeenschap. De maker van het bankje, Theo van der Burgt, overleed een paar dagen nadat het bankje was onthuld. Ter nagedachtenis heeft KBO Eerde besloten om het bankje naar hem te vernoemen.  

 

Op zaterdag 11 maart kregen de kleinkinderen van Theo, Elle, Lise en Pim, de eer om een plaatje met zijn naam op het bankje vast te maken. Zijn dochters Peggy en Annette spraken van een mooie herinnering aan hun vader. Ze vonden het ook leuk dat de familie erbij was. Theo had van de KBO de opdracht gekregen om het bankje te maken. Maar doordat de definitieve start van het gehele plan langer duurde dan verwacht, heeft de bank een jaar bij hem thuis in de garage gestaan voordat het zijn definitieve bestemming kreeg: De Pastorietuin.

De onthulling van het 'Theo van der Burgt' bankje door de (klein)kinderen. Foto: Eerdse Krant

Foto's: © Antoinette van de Burgt, 2016.