(Ouderen)Zorg Eerde

De overheid verwacht dat mensen steeds meer voor elkaar gaan zorgen. In Eerde is deze bereidheid gelukkig aanwezig. Maar soms zijn er situaties waar familie, buren of dorpsgenoten geen raad mee weten. Hebt u een vraag die door een professionele  kracht moet worden beantwoord, dan kunt u daar het beste rechtstreeks contact mee opnemen.

Maar hebt u een vraag over thuiszorg, aanvraag huishoudelijke hulp, huurwoning, financiën, vervoer of een dringende klus waarbij niemand u kan helpen, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Ik probeer dan deze vraag samen met u te beantwoorden/op te lossen.

Ans Toonen 

Tel. 06-46445254

 

Hieronder vindt u een paar sites waar u met vragen terecht kunt:

* WMO gemeente Meierijstad voor aanvraag hulp in de huishouding, aangepast  vervoer, hulpmiddelen/aanpassing in uw woning, regiotaxi. Zij hebben elke werkdag tussen 9.00-11.00 uur een inloopspreekuur of u kunt digitaal een contactformulier invullen, dan nemen zij contact met u op. 

* Vervoersdienst Diaconie Veghel: wanneer familie, vrienden of buren geen  mogelijkheid hebben om u te vervoeren of een taxi te duur is, brengen zij u tegen een kleine vergoeding naar kerk, arts, ziekenhuis of familie. 

Klik op "vervoersdienst" of bel naar 0413-352232

* Inschrijven voor huurwoning: bij onshuiz kunt u digitaal inschrijven voor een  huurwoning. Zij hebben daarvoor een duidelijk stappenplan samengesteld. Hieronder vallen Area 0413-388044, Woonmeij 073-5440606 en Woonzorg 088- 9210902.  

LET OP!

Ons Huiz gaat over in Thuispoort. Vanaf 15 mei zijn alle beschikbare huurwoningen uit de regio te vinden op Thuispoort.nl.

Tijdelijk geen woningaanbod
Vanaf 2 mei 2024 is er geen woningaanbod meer op onshuiz.nl. Je hoeft niet bang te zijn dat je een woning misloopt. Alle beschikbare woningen komen straks gewoon op thuispoort.nl voorbij. Den Binnenhof

Stichting Steunpunt “Den Binnenhof”

Den Binnen 8

5466 RG Eerde-Veghel

Tel. (0413) 369703

e-mail denbinnenhof@ziggo.nl

 

Doelstelling

Stichting Steunpunt "Den Binnenhof" te Eerde is in het leven geroepen in 2000, met als doelstelling:

Een huiskamerfunctie:  bieden van de mogelijkheid tot ontmoeting aan de bewoners van Den Binnen en de overige zelfstandig wonende ouderen in Eerde

Een activeringsfunctie: dagopvang: aanbieden van ruimte voor diverse kleinschalige op ouderen gerichte activiteiten.

Een eetpuntfunctie:

Wat is er te doen?

5 Inloopdagdelen (open huiskamerfunctie).

  • 2 Dagdelen van 14.00 uur tot 16.30 uur.
  • 2 Dagdelen van 19.00 uur tot 23.00 uur.
  • 1 Dagdeel van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Maandag- en donderdagmiddag eetpunt.

Dinsdagmorgen is er repetitie van het seniorenkoor de “Bergzangers“

Dinsdagmiddag, zitgym en handwerken.

Woensdagochtend Leijthuis in Eerde. Een samenwerking met ROC de Leijgraaf en de KBO.

Donderdagmorgen is er dansles, Line-Dance.

De bloedprikdienst van ziekenhuis Bernhoven is aanwezig.

Donderdagmiddag extra activiteiten.

Vrijdagmiddag is het tegelijk met de open inloop koersballen of jeu de boules.

In de zomer is het mogelijk om jeu de boules te spelen. Tijdens de open inloop en bij het nuttigen van consumpties zijn de ballen hiervoor gratis af te halen in het steunpunt. Indien anders dan wordt hier een kleine vergoeding voor gevraagd.

Op dit moment hebben we ruimten die we kunnen verhuren voor activiteiten die binnen de doelstelling van “Den Binnenhof” vallen.

Jaarplanning:

Door het jaar heen organiseren we regelmatig extra activiteiten, denk hierbij aan bloemschikken, kerststukjes maken, lezingen waarin de oudere mens centraal staat, cursussen die gericht zijn op ouderen, muziekavonden, creatieve avonden en middagen enz.

Om de week op maandagochtend open inloop uitleenpunt grote letterbibliotheek.

Elke 1ste donderdag van de maand kienen.

Elke 3de donderdag van de maand kaartmiddag georganiseerd door de KBO

Elke 1ste zaterdag van de maand filmavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus.

Om de 6 weken op zondagochtend meezingochtend van september t/m april.

 

De dagdelen die nog vrij zijn worden regelmatig gebruikt door de KBO voor vergaderingen en hun activiteiten.

Voor de bewoners van Den Binnen kan deze ruimte ook dienst doen als verlengde huiskamer, b.v. voor het geven van een verjaardagsfeestje.

Door het jaar heen is er drie keer op donderdagmiddag vrijwilligersoverleg.

Ook is er vier keer door het jaar heen op dinsdagavond bestuursoverleg.

Graag zouden wij zien dat er nieuwe initiatieven vanuit de gebruikers zelf komen.