Interieur kerk Sint Antonius Abt Eerde

Hoewel op 17 januari 1873 de eerste heilige mis werd opgedragen zou de kerk pas 6 ½ jaar later officieel worden ingezegend. Dit had te maken met het feit dat eerst nog een deel van het interieur verder moest worden afgewerkt. Deze taak lag voor een groot gedeelte bij pastoor Antonius Jansen. Hij was pastoor van Eerde van 1868 tot 1875  en ‘bouwpastoor’ van de kerk. Jammer genoeg overleed hij nog vóór de officiële inhuldiging van de kerk die vier jaar na zijn overlijden zou plaatsvinden.

Het hoogaltaar uit 1878 gewijd aan de zeven smarten van Maria. Uitgevoerd in hout en gepolychromeerd naar een ontwerp van Pierre Cuypers. Geleverd voor f 2.500,00 door Frans Stolzenberg uit Roermond. Foto Bernard Mobers, 12 juli 2014.

Tijdens het ambt van pastoor Lambertus Loeff, de opvolger van pastoor Jansen, werd het priesterkoor en de kerk beschilderd (respectievelijk in 1877 en 1881) en werd het hoogaltaar aangekocht (1878). In 1880 werd de tegelvloer op het priesterkoor aangelegd. Pastoor Loeff overleed op 23 mei 1883.

Pastoor Loeff werd opgevolgd door pastoor Joannes Heesbeen. Tijdens zijn ambt werd de preekstoel (1885) en de communiebank (1886) aangekocht en verder werd ter ere van zijn 25-jarig priesterjubileum in 1886 het priesterkoor verrijkt met grisaille (beschilderd) glas-in-lood. In 1894 werd een nieuw portaal aan de hoofdingang geplaatst.

Beeld van de Heilige Antonius Abt in de Eerdse kerk. Foto Bernard Mobers (2013).

Heilige Antonius Abt
De Heilige Antonius Abt is patroonheilige van de voormalige Eerdse parochie en van de oude Sint Antoniuskapel. Het lindehouten beeld is gemaakt door de Volkelse beeldhouwer Frans van der Wijst, omstreeks 1860. Wanneer het beeld is gepolychromeerd (in kleuren beschilderd) en van een nieuwe sokkel voorzien. Dit alles met het geld uit de pot van het voormalige schuttersgilde van Eerde. 

Glas-in-lood ramen op het priesterkoor (1886) met links de H. Dominicus die de rozenkrans van Maria met kind ontvangt, midden verschijning van het Heilig Hart aan Margaretha Maria Alacoque en rechts Simon Stock een karmelieter monnik die het scapulier van Maria ontvangt. “Op het linker raam staat de maker in een cartouche vermeld nl. “J.B. CAPRONNIER BRUXELLENSIS FECIT 1886” en in het middelste raam staat de Latijnse tekst: In saCerDotIosVo JubILans Dabant paroChVs atqVe paroChIanI Vna gaVDentes. Vrij vertaald betekent dit: Vol blijdschap schonken pastoor en parochianen samen [dit raam] bij gelegenheid van het [priester]jubileum. De gekleurde letters vormen een chronicum. Als je de Romeinse cijfers optelt staat er 1886. Let op: bij het inkleuren van de letters is men een van de V’s vergeten.”  Foto's Huub Peters.

De Werkgroep Eerdelogie heeft haar uiterste beste gedaan om de maker/rechthebbende van bovenstaande foto’s toestemming te vragen voor gebruik van deze foto’s op deze website. Helaas is dat niet gelukt. Het zou fijn zijn als betrokkene/rechthebbende contact opneemt met de Werkgroep Eerdelogie.