1881 Bernard van Dam

De naam van Bernard van Dam is nog regelmatig te horen in Eerde. Hij werd in 1881 geboren als zoon van Bernardus en Antje van Dam-van Uden. Zijn vader kocht in 1897 de Eerdse St. Antonius molen. Later kwamen zijn zonen Bernard en Gerrit ook op de molen werken. Gerrit was eigenlijk de molenaar. Bernard was toen liever een andere weg ingeslagen. Hij hield zich het liefst bezig met het schrijven van artikelen, musiceren en tekenen. Maar, zoals dat ging in die tijd, vaders wil was wet. Later, toen de molen werd verkocht, nam hij zijn kans waar en ging hij zich alsnog wijden aan het schrijven van artikelen.

Bernard was een bijzondere man. Hij vertrok met de dochter van Driekske de smid naar Engeland en kwam getrouwd terug. Dat was nog nooit vertoond in Eerde. Toen pastoor Willenborg in september 1944 tijdens de preek vertelde dat er iets bijzonders stond te gebeuren, speelde hij zachtjes het Wilhelmus op het kerkorgel.

De Bernard van Damstraat in Eerde blijft ons herinneren aan deze markante Eerdenaar die op 29 november 1958 overleed.

Rechts het geboortehuis van Bernard van Dam. Later beter bekend als café

Stapelbroek (Kapelstraat 41-43). Op de achtergrond café 't Hooghuys. Foto:

Collectie Tony van Geffen.

Bernard van Dam. Foto: Collectie Regien van der Heijden-van Dam.

Links de woning van de familie Van Dam (Kapelstraat 59). Dit gemeentelijk monument werd in 1901 door Bernardus Petrus van Dam (de mulder) gebouwd als woning en werd in 1913 aan de rechterzijde verlengd. In dit woonhuis woonde ook lange tijd zijn zoon Bernard van Dam met zijn gezin. Foto: Collectie Tony van Geffen.