1929 Het Bondsgebouw

Als er gesproken wordt over 'Het Bondsgebouw' dan gaat over het huidige pand Kapelstraat 20 dat in de jaren '70 van de vorige eeuw verbouwd is tot woonhuis. In het programmaboekje dat opgesteld is ter gelegenheid van de opening van gemeenschapshuis De Brink in 1972 staat het volgende te lezen: 'Het is 1929, het Eerdse verenigingsleven heeft zich dermate ontwikkeld, dat er een groot gebrek aan zaalruimte is ontstaan en ook de bestaande Eerdse café's kunnen in deze leemte niet voorzien.'

'Met name de Eerdse Boerenbond trok zich dit aan en men besloot een gebouw te ontwerpen, waarin men kon vergaderen en toneelspelen. Er was verder een grote bergruimte in de vorm van de kelder, een loge en een afzonderlijk lokaal voor het houden van bestuursvergaderingen, van welke ruimte de plaatselijke Boerenleenbank nog gebruik kon maken.'

'Maar Eerde  stond niet stil, Eerde groeide niet alleen uit zijn jasje, Eerde groeide ook uit zijn Bondsgebouw. Van oktober 1944 tot kerstmis 1945 was het een ware uitkomst, dat men de beschikking had over deze akkommodatie, want in die periode deed het dienst als kerkgebouw wegens gebrek aan beter.'

'Mede door het intensieve gebruik veranderde de funktie en de kwaliteit van het oude vertrouwde Bondsgebouw. Bovendien voldeed het niet meer aan de eisen van de tijd, de ene opknapbeurt volgde op de andere, maar het bleef echter lapwerk. Enige Eerdenaren staken de hoofden bij elkaar en gingen op zoek naar een oplossing.' De oplossing kwam er in de vorm van gemeenschapshuis De Brink dat op 28 januari 1972 werd geopend.

 

In 1998 verscheen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Boerenbond Eerde een boek: 'Wel en wee van de NCB Déerd'. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de bouw van het Bondsgebouw dat door de Eerdse aannemer Bert van Geffen werd gebouwd.

Opening Bondsgebouw  2e Kerstdag 1929.  Zittend v.l.n.r. : M. (Tinus) v.d. ven, pastoor (Paulus) van Dooren en J. (Johan) de Jong. Staande v.l.n.r.:  P. (Piet) van Roosmalen, Joh. (Hannes) Krol, C.J. (Christianus) van Hooff, C. (Cornelis) Steenbakkers, W.  (Willem) Verhagen en W. (Willem) v.d. Schoot.  Foto:  Boek 100 jaar NCB Eerde.

Krantenbericht over opening Bondsgebouw op 26 december 1929.

Bouwvergunning Bondsgebouw 1929. Bron: BHIC, 's-Hertogenbosch.

Bouwtekening Bondsgebouw, 1929. Bron: BHIC, 's-Hertogenbosch.