1929 Klooster

Pastoor Paulus van Doorn was eind jaren twintig op zoek naar zusters voor de bewaarschool, de naaischool en het ziekenbezoek. Hij kon er echter niet in slagen om dit voor Eerde met haar 600 inwoners geregeld te krijgen. De grote communiteiten namen geen kleine posten en de kleinere hadden geen mensen om dit te verwezenlijken. Bovendien, de congregatie die er op in zou gaan zou moeten stichten op eigen kosten. Van de inspecteur voor onderwijs van het district Veghel-Boxmeer hoorden de zusters der Christelijke scholen van Barmhartigheid uit Boxmeer van het probleem van pastoor van Dooren. Als de zusters naar Eerde zouden gaan betekende dit voor de zusters in opleiding dat er een einde zou komen aan het dagelijks heen en weer reizen van Venlo naar Eerde. Vanuit Eerde zouden zij bij de onderwijsgevende congregatie in Veghel de opleiding tot onderwijzeres kunnen volgen.

Op een dag werd de pastoor door de eerwaarde moeder H. Augustina uitgenodigd voor een onderhoud. De pastoor toog naar Boxmeer. De plannen gingen door en eind juni 1929 liet de architect,  P. van den Donk, de bouw van een nieuw klooster naast de kerk beginnen. Op 5 augustus 1929 was de eerste steenlegging bij welke gelegenheid de bevolking van Eerde het altaar voor de kapel schonk. Op 4 februari 1930 arriveerden er zeven zusters op het station van Eerde. Zij kwamen naar Eerde om daar de opvoeding van de meisjes te behartigen en de wijkverpleging op zich te nemen. Het klooster dat de naam ‘Huize St. Joseph’ kreeg werd op 26 februari 1930 in gebruik genomen.

Het klooster maakte in de jaren '60 van de vorige eeuw plaats voor bejaardenhuis Huize St. Joseph

Klooster vlak na de bouw, 1930. Foto: Collectie Geert van der Hofstad.

Klooster 1957. Het klooster aan de Esdonkstraat maakte eind jaren '60 plaats voor bejaardenhuis St. Joseph. Foto: Collectie Werkgroep Eerdelogie.

Er werd zelfs reclame gemaakt voor Pension St. Joseph. Zou dat de reden zijn geweest dat freule  Charlotte de Ceva in Eerde kwam wonen?

Bouwtekeningen klooster, 1929. Bron: BHIC, archief gemeente Veghel 1811-1936 .

Voorgevel, zijgevel, plattegrond, situatie.

Achtergevel, zijgevel, balklaag.

Doorsnede, zolderbalklaag.