1968 Bejaardenhuis St. Joseph

De jaren verstreken en het in 1929 gebouwde klooster voldeed niet meer aan de eisen die in de jaren ’60 werden gesteld aan huisvesting van ouderen. In 1962 werd Stichting Huize St. Joseph opgericht. De oprichters waren Reinier van Gulick (namens de gemeente Veghel, voorzitter), Janus Gloudemans en Ben van den Oever. Eerst werd nog gedacht aan verbouw van het klooster. Maar uiteindelijk werden nieuwbouwplannen gesmeed voor een compleet nieuw bejaardenhuis.

 

De bouw

Het ontwerp van het gebouw kwam van architect Pierre Tooten. Het gebouw bestond uit twee vleugels en een tussenliggende verbinding. Bouwbedrijf P. Olyslagers uit Veghel stond garant voor de bouw. In 1966 ging de eerste schop in de grond. Omdat het klooster nog was bewoond werd eerst de vleugel aan de noordoostkant gebouwd (achter de voormalige Placida school) zodat de bejaarden konden verhuizen. Voor de zusters werd een noodkeuken en een noodrefter gerealiseerd. Hierna volgde de bouw van het zusterhuis en het maken van de verbinding tussen twee vleugels. Het oude klooster was intussen afgebroken. Op 31 augustus 1968 vond de officiële opening plaats.

 

Vrijwilligers

De Eerdenaren die in de loop der jaren in het bestuur zaten waren: Janus Gloudemans, Ben van den Oever, Antoon van den Tillaart, Miet Heesakkers-van Doorn, Theo van de Laar, Jan van Asseldonk en Theo Vissers. Naast deze mensen kon het bejaardenhuis rekenen op de inzet van vele Eerdse vrijwilligers.

 

Afscheid van de zusters

Vanaf het moment dat de zusters naar Eerde kwamen hebben zij zich ingezet voor het onderwijs, de wijkverpleging en de verzorging van de bejaarden tot begin jaren ’70. Er waren steeds minder zusters in Eerde. In 1971 werd de eerst lekendirectrice voor het bejaardenhuis aangesteld. Zij volgde zuster Adelheid op die naar Vlijmen vertrok.

Op deze foto is de rechts het klooster te zien. Daarachter is het bejaardenhuis in aanbouw. Foto is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Hannes en Jans van Uden-van Bakel Foto: Collectie fam. Van der Doelen.

Luchtfoto Esdonkstraat jaren '70. De Placida school, die in 1973 is gesloopt, staat er niet meer.

 

Bejaardenhuis St. Joseph, 1994. Foto: Antoinette van de Burgt.

Weer een afscheid

Het is 1991 toen bekend werd dat het stichtingsbestuur een principebesluit had genomen om Eerde te verlaten. Argumenten waren onder meer bezuinigingen en efficiëntie. Volgens de provincie zou een tehuis met 75 bedden niet te handhaven zijn. In Eerde was men niet blij! Eerde koesterde het bejaardenhuis en had grote moeite met het verdwijnen van het bejaardenhuis.

Nadat de bewoners in 1998 verhuisden naar het AAtrium in Veghel-Zuid liet de gemeente Veghel het gebouw meteen slopen. De grond lag enkele jaren braak totdat er in 2005 gestart werd met woningbouw. Op de plaats van het oude klooster werd een appartementengebouw in stijl van het klooster gebouwd.

Foto's: Piet Fiers.

Sloop bejaardenhuis 1998.