2018 Monumentaal Eerde

In september 2018 organiseerde de Werkgroep Eerdelogie het evenement Monumentaal Eerde. Daarbij stonden twee markante personen uit de Eerdse geschiedenis centraal: Pastoor Willenborg en Bernard van Dam. De bezoekers werden op verschillende manieren meegenomen door het leven van deze twee mensen. Met dit evenement werd de verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst!

 

Pastoor Willenborg (1898-1949)

Aanleiding was de 120e geboortedag van pastoor Joseph Willenborg. Hij was pastoor in Eerde van 1940 tot aan zijn overlijden in 1949. De familie Willenborg kwam met het idee om een tentoonstelling te organiseren over de werken van ‘heeroom’. Dit resulteerde in een combinatie met de werken van Bernard van Dam. Ze deelden de liefde voor muziek, tekenen en schilderen. Ook in het Eerdse verenigingsleven kwam zij elkaar vaak tegen.

De familie Willenborg was betrokken bij de samenstelling van de tentoonstelling en heeft ook een film gemaakt over het leven van ‘heeroom’.  

 

Bernard van Dam (1881-1958)

In 2018 was de 60e sterfdag van Bernard van Dam. Als schrijver en tekenaar heeft hij vele artikelen geschreven over het Brabantse dorpsleven. Een mooi voorbeeld is het boek Oud Brabants Dorpsleven met daarin een bundeling van door Bernard van Dam geschreven artikelen en tekeningen. De familie Van Dam was zeer enthousiast over het idee en heeft alle medewerking verleend aan de tentoonstelling. Tijdens het evenement was er een lezing van cultuurhistoricus Dr. Gerard Rooijakkers  over Bernard van Dam.

 

Attentietegels

In samenwerking met de Heemkunde Kring Vehchele zijn in 2018 op vijf verschillende plaatsen in Eerde attentietegels gelegd. Eén van deze tegels ligt nabij het kerkplein en werd door wethouder Menno Roozendaal van de gemeente Meierijstad op deze dag onthuld. Rolf Vonk van de Heemkunde Vehchele gaf een nadere uitleg over de attentieregels.

Pastoor Joseph Willenborg.  Foto: Collectie Werkgroep Eerdelogie.

Bernard van Dam. Foto: Collectie Regien van der Heijden-van Dam.

Foto's: © Antoinette van de Burgt, 2018.