Fanfare De Echo der Bergen

Video is geproduceerd door Albert en Ria de Vries - van Ruijven i.v.m. het 60-jarig jubileum in 2002.

Jos (Joseph Henricus) Willenborg (1898-1949), pastoor van Eerde van 1940-1949.

Oprichting

Fanfare De Echo der Bergen werd opgericht op 15 maart 1942 door pastoor Willenborg. Niet alleen door het muzikale talent gedreven, maar ook omdat de pastoor een belangrijke rol speelde in het verzet. Het oprichten van een muziekgezelschap gaf vele mogelijkheden tot (geheime) bijeenkomsten waarbij er acties en de status van het verzet besproken werd.  Naast de contacten met een muziekinstrumentenfabriek te Eindhoven, had Willenborg, al eerder een harmonie gedirigeerd dat gestopt was. Hierdoor werd de aanschaf van instrumenten vergemakkelijkt en kon men beginnen met de eerste repetities.

Heroprichting

Als je de notulen bekijkt van 1945, kun je zien, dat er sprake is van een oprichting fanfare De Echo der Bergen. Een soort van 'heroprichting' op 7  maart 1945. De oorlog was voorbij en men pakt de repetities eind '44 weer op. 

Op 4 mei 1945 heeft de fanfare haar eerste optreden. Als de kerkklokken de bevrijding inluiden wordt de hele fanfare opgeroepen om een muzikale wandeling door Eerde te maken. 

Bestuur

Vanaf dat moment heeft men ook officieel een bestuur gekozen. Het contributiegeld wordt vastgesteld en men gaat op zoek naar donateurs. Er worden diverse muziekstukken aangeschaft.

De kiosk,  het podium voor de fanfare, is gebouwd  in 1947 nabij de kerk. Er werden 8 eiken op 't Hoeves gekapt, die tot op de dag van vandaag nog de dakconstructie dragen. 

Naam De Echo der Bergen

Er gaan verschillende verhalen de ronde, betreffende de naam, De Echo der Bergen. Oud Eerdenaar Bert van de Ven van de Norbertijnenabdij te Heeswijk-Dinther heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de oorsprong van deze naam.

Lees hier meer over de naam van de fanfare

Concours

In 1948 gaat fanfare De echo der Bergen voor de eerste keer naar een concours. Het is geen succes voor de jonge vereniging en het juryrapport is duidelijk in het commentaar. Verbeterpunten genoeg en daarmee keert de fanfare huiswaarts. Als er in het dorp een gebeurtenis plaatsvindt is de fanfare aanwezig. Serenades, muzikale wandelingen en muziekuitvoeringen zorgen ervoor dat de fanfare niet meer weg te denken is uit de Eerdse gemeenschap. Regelmatig meedoen aan concoursen en wekelijks de repetitie zorgen voor een betere kwaliteit en uitvoering van de muziekstukken. 

Er wordt een tiental jaren samengewerkt met toneelverenigingen uit de regio en men maakt ook samen een uitstapje op z'n tijd. Op 23 december 1949 overlijdt pastoor Willenborg en moet de fanfare afscheid nemen van haar zeer gewaardeerde oprichter. 

Fanfare De Echo der Bergen, 1948.

1e rij zittend v.l.n.r.: Frans van Berkel, Johan Bouwmans, Hein van Geffen, Leo van Dijk, Cor Steenbakkers, Henk Marinus, Johan Mobers, Jan Vissers.

2e rij v.l.n.r.: Dorus van Lieshout, Toon Brugmans, Janus Verbruggen, Ben van Dam, pastoor Willenborg, meester (Antoon) Neggers, Ben van den Oever, Ties Verberk, Harrie van der Pol.

3e rij v.l.n.r.: Tom van de Riet, Johan van der Zanden, Sjef van Rijbroek, Toon Essens, Wim van Roosmalen, Albert Marinus, Jos Steenbakkers, Driek van Lieshout, Ad van Riel, Christ van de Ven, Wim van Geffen.

4e rij v.l.n.r.: Harrie Scheepens, Jan Steenbakkers, Grad Scheepens, Grad van de Laar, Johan van Geffen, Christ Verkuijlen, Martien Verkuijlen, Wim van Geffen, meester Koolen, Albert Mobers, Jan de Wit.

Nieuwe voorzitter en dirigent

Vanaf 1950 neemt de fanfare deel aan een festival en verwelkomt de Indiëvaarders met trompetgeschal. Cor Swinkels is de nieuwe dirigent (directeur) van de fanfare.  De voorzitter Martien Verkuylen neemt afscheid en Ben van Dam word verkozen tot nieuwe voorzitter met een groot aantal stemmen. Statuten worden opgesteld en de huur kiosk bedraagt 1 euro per jaar. 

Er worden concerten gegeven, serenades gebracht, festival bezocht en muzikale ondersteuning geboden indien gewenst. 

Een bijzonder moment uit de geschiedenis van de fanfare is de serenade die gebracht wordt aan Bertje en Leentje van Schijndel tijdens het 70-jarig huwelijksfeest. Waarbij men met een boerenkiel en klompen deelnam aan de optocht in St. Oedenrode. 
Doordat de fanfare deelneemt aan muzikale wandelingen op verzoek van de gemeente ontvangt men gemeentesubsidies. 

Het vaandel  (zie foto) is een grote investering en wordt betaald uit de opbrengst van een actie. Daarvoor gebruikte men het groene vaandel vervaardigd door Sjaan en Jet Bouwmans.  

In 1955 wordt er overgaan tot oprichting van een tamboerkorps welke in 1961 omgedoopt werd tot drumband. Vanaf die tijd mogen ook vrouwen meedoen.

Het 'tweede' vaandel

Installatie burgemeester Van Weegen op 8 februari 1969. Defilé voor het gemeentehuis van de plaatselijke harmonieën en fanfares. Op de voorgrond geeft de fanfare Echo der Bergen uit Eerde een serenade. Fotograaf Harry van Liempd. Identificatienummer BHIC BCV1644

Drumband

In 1955 wordt er overgaan tot oprichting van een tamboerkorps welke in 1961 omgedoopt werd tot drumband. Vanaf die tijd mogen ook vrouwen meedoen. In december van '55 gaat dit korps, bestaande uit 13 leden, op pad met de fanfare. De leden krijgen les van de heer Vervoort uit Eindhoven bij Kamp-Oda te St. Oedenrode. Lees meer over de drumband

Carnavalsoptochten

Vanaf 1956 loopt de fanfare met tamboerkorps (later drumband) mee met de Schijndelse en Veghelse carnavalsoptocht. Men krijgt hier een mooie vergoeding voor. Dit gaat door totdat er in Eerde zelf ook een carnavalsoptocht georganiseerd wordt. Men kiest er vanaf 1976 voor om niet meer deel te nemen in Schijndel.  

Door onderbezetting en omdat vele leden lid zijn geworden van de hofkapel besluit men in 1989 te stoppen met deze optochten.  

Eerste Carnavalsoptocht door Eerde in 1976 

Opleiding / muziekles

In eerste instantie krijgt men in 1942 les van Pastoor Willenborg, waarbij Ties Verberk en Antoon Smits ondersteuning bieden in het leren bespelen van een blaasinstrument. Vanaf 1953 kan men ook les volgen bij de broeders in Veghel. Dirigent Swinkels geeft les vanaf 1958 tot dat men vanaf 1968 naar de Veghelse muziekschool kan om het blaasinstrument onder de knie te krijgen. Peter Willems en later Cees Verhoeven zorgen voor de opleiding. Er ontstaat een goede samenwerking tussen de muziekschool en de fanfare die tot zeker na het jaar 2000 zal voortduren.  

Repetitielokaal

Vanaf het begin werd gerepeteerd in het Bondsgebouw. Doordat er tijdens de oorlog hevige gevechten plaatsvonden in Eerde bleef de Eerdse kerk niet gespaard. Door de verwoesting werd het Bondsgebouw gebruikt voor de parochianen om daar de kerkgang voor te zetten. Daardoor had de fanfare even geen ruimte meer. Al snel werd het portaal van de kerk en de pastorie gebruikt om te repeteren. Vanaf de 60-er jaren werd de repetitie voortgezet bij Café Stapelbroek. Helaas werd door een felle brand in 1970 deze repetitieruimte verwoest en moest men uitwijken naar zaal Verberk. De fanfare maakt vanaf 1975 gebruik van gemeenschapshuis De Brink, maar na een tijdje gaat de voorkeur toch uit naar zaal Verberk. Dit blijft tot het einde van de fanfare de plek om te oefenen. 

Lustrum eigen festival

In 1962 viert de fanfare haar 20-jarig jubileum en organiseert een eigen festival. Er waren veel muziekgezelschappen, zangvereniging, etc. uitgenodigd om deel te nemen aan dit grote event. Ondanks de slechte weersomstandigheden bleek het een geslaagd evenement. 

Ben van Dam 

1913 - 1983

Ben is ruim 23 jaar voorzitter geweest van de fanfare.  Ben van Dam is een markant persoon in Eerde en heeft heel veel betekend voor de fanfare. Daarom is hij benoemd to erevoorzitter, krijgt bij zijn afscheid een serenade in de vorm van een concert en een toepasselijk cadeau, namelijk een trompet. Hij krijgt een bijzondere onderscheiding voor zijn verdiensten, zijn voorzitterschap bij de fanfare en de vele bestuursfuncties. Hij wordt tijdens het opspelden van de gouden eremedaille behorend bij de orde van Oranje Nassa toegesproken door de burgemeester Mr. H. van Weegen waarbij hij zegt: " U bent een van de steunpilaren van dit dorp."

Tekst uit de Eerdse Klanken

Albert Marinus

1923 - 1999

Jan Gloudemans (uiteindelijk 28 jaar vice-voorzitter) neemt de taak over van Ben van Dam. Dit heeft een tijdelijk karakter want Jan vraagt Albert Marinus als voorzitter. En zo geschiedde het dat Albert op 3 september aantreedt als nieuwe voorzitter en opvolger van Ben van Dam. Ook Albert is belangrijk voor de fanfare en heeft een groot aantal jaren een enorme inzet gepleegd voor De Echo der Bergen. 

Het is Albert Marinus die de noodzaak duidelijk maakt, dat als ze willen dat de fanfare blijft bestaan, er een behoorlijke financiële ommezwaai zal moeten worden gemaakt.

Lees hier meer over Albert Marinus 

Feudingen

Ook is Albert actief met versterken van de banden met het buitenland. 

"De vriendschappelijke betrekkingen tussen de "Feuer Wehrmuzikzug" en "De Echo der Bergen" worden ook in 1985 uitgebreid. Op de muziekfeesten zijn zij present om ons en de bevolking van Eerde hun muziekprogramma te presenteren. Bij onze eerste contacten begin 1985 werd zeer spontaan en positief gereageerd. Het bestuur van "De Echo der Bergen" is erg ingenomen met hun muziekvrienden uit het Duitse Feudingen en verlenen hen graag gastvrijheid."

De Vriendenkring

Het bestuur van de Vriendenkring. V.l.n.r.: Jan Ploegmakers, Marietje van den Tillaart- van Heeswijk, Riek Verberk-Goudemans en Gerard Stapelbroek.

De heer Albert Marinus geeft in een interview aan dat de fanfare een kostbare vereniging is.

A. Marinus; "De echo der bergen heeft een belangrijke functie voor Eerde. Want als de fanfare wegvalt, verdwijnt er voor Eerde een groot stuk cultuur".  Evenzo: "De donateurskaarten brengen op dit moment nauwelijks honderd gulden meer op dan in 1969".

De  oprichting van de Vriendenkring is een feit. Zij werven vaste donateurs die 50 gulden per jaar afdragen om de fanfare te steunen in materiële zin. Het bestuur van deze vriendenkring wordt door de jaren heen gevormd door Hans Pothof, Gerard Stapelbroek, Riek Verberk-Gloudemans, Jan Ploegmakers en Marietje van den Tillaart-van Heeswijk.

lees meer over vriendenkring.

40 jarig jubileum

In 1982  wordt het 40 jarig jubileum bevierd. "D'eerd Uniek, 40 jaar muziek" is de titel van het 5 daagse feest. Er is veel aandacht besteed aan deze festiviteiten waarbij men vanuit de kerktoren, om 7 uur,  de reveille blaast om het feest te openen. Het is ook het feest waarbij de eerste kwis van D'eerd wordt georganiseerd. Een succesvolle gebeurtenis die een aantal keren, tot in 2010,  herhaald zal worden. 

Fragment uit Eerdse Klanken 40-jarig jubileum

Fanfare De Echo der Bergen bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1982. Foto: Foto Keetels, Schijndel.

1e rij v.l.n.r.:

Arno van den Boom, Chris Hukshorn, daarachter Ton Fassbender, Freddie van Zutphen, daarachter Adrie Peters, Michel Gloudemans, daarachter Peter van Herpen,  Tim van de Pas, Marjolein van Dijk, Robert Verhoeven, Mario van Herpen, Wim Verhagen, Jan Dortmans en Jan Meijer.

2e rij v.l.n.r.:

Johan van der Zanden, Albert Mobers, Ben van Dam, Albert Marinus, Cees Verhoeven, Harrie van der Pol, Sjef van Rijbroek, Jan van den Tillaart, Jan Fiers.

3e rij v.l.n.r.:

Johan Verbruggen, Leo van Dijk, Hennie Verhoeven, René Vissers, Jan Gloudemans, Antoon Verhagen, Artie Vissers, Marcel Bakker, Han Vissers, Hans Verhagen, John Vissers, Peter van de Pas, Theo van de Burgt, Pierre van de Burgt, Tiny de Poorter, Tonnie Vromans.

4e rij v.l.n.r.:

Jan Jansen, Frank Groenendaal, Henk Zegers, Frans van Berkel, Christ van Heeswijk, Jan Groenendaal, Mies van den Tillaart, Antoon van den Oever, Paul van den Oever.

Achterste rij v.l.n.r.:

Martien van den Oever, Piet Vissers, Peter van Roosmalen, René van Zutven, Bert van Boxtel, Jan Vissers, Wim van Riel, Dirk van de Laar.

Nieuwe uniformen

Noud Vissers is de voorzitter na Albert Marinus en zit van 1986 tot 1990 in het bestuur. tijdens zijn voorzittersjaar, 1988, is het tijd voor verandering en dit blijft niet geheel onopgemerkt. Na vele jaren van boerenkiel, klompen en zakdoek met overstap naar "oude" aangepaste politie-uniformen is het tijd voor een compleet nieuwe outfit. Op tweede paasdag van dit jaar maken zij een muzikale wandeling, de presentatie,  met een nieuw uniform. Dit was het resultaat van het destijds opgezette uniformen-fonds. Door de vele acties, bijdrage van de vriendenkring, verkoop van fruitbomen en het inschakelen van het Anjerfonds kunnen er maar liefst 50 nieuwe uniformen worden besteld.  

Foto's: Antoinette van de Burgt.

De fanfare tijdens de Dag van de muziek met tambour-maître Harrie Verhoeven, 1997.

Dodenherdenking 2005. 

Ontvangst Sint Nicolaas, 2005.

Voorzitters Fanfare De Echo der Bergen

Ties Verberk

Martien Verkuylen

Ben van Dam

Theo van de Laar (ad interim)

Albert Marinus

Noud Vissers

Antoon van den Tillaart

Frans Zegers

Eward de Gier

Overdracht voorzittershamer door Noud Vissers aan Antoon van den Tillaart, 1990.

Dirigenten Fanfare

Pastoor Jos Willenborg

Cor Swinkels

Piet Swinkels

Ton van Gool

Frans Schoenmakers

Koos Engels

Hein de Mol

Bert de Knegt

Jac Merkx

Cees Verhoeven

Corné van Groessen

Frank Adams

Joost van Genugten

Jules v.d. Loo

Jo Hennen

Sepp Otten

Bij het opstellen van deze overzichten is dankbaar gebruik gemaakt van het jubileumboek dat door Piet en Tiny van Roosmalen is samengesteld bij gelegenheid van het gouden jubileum van de fanfare in 1992.

Jumbo-cup 2008 o.l.v. Jules v.d. Loo

Rattenvanger van Hamelen o.l.v. Frank Adams

Gouden jubileum 

Het volgende jubileum staat voor de deur. 1992 het jaar waarbij de fanfare 50 jaar bestaat wordt op gepaste wijze gevierd. Een grote feestcommissie gaat aan de slag om een onvergetelijk feest te organiseren. Er zijn twee jubilarissen ten tijden van dit gouden jubileum. Albert Mobers en Harrie van der Pol zijn 50 jaar lid en vanaf de oprichting actief in het muziekgezelschap. 

Voorzitter Frans Zegers krijgt uit handen van de burgemeester  I.J.P. Keijzer de erepenning voor de fanfare in 1992. 

Een eigen clubblad  'De Echo' zorgt voor informatie en verbondenheid. 

Fanfare De Echo der Bergen,1999. 

Frans Zegers

Vanaf 8 april 1991 neemt Frans de voorzitterstaak over van Jan Gloudemans, die op dat moment, het voorzitterschap overgenomen heeft van Antoon van den Tillaart wegens gezondheidsklachten. Frans blijkt een goede voorzitter voor de fanfare, is zeer betrokken bij de vereniging en is sterk in toespraken in het openbaar wat hij als geen ander beheerst. Ook hij staat voor een groot aantal jaren aan het roer van fanfare De Echo der Bergen. Maakt zich sterk voor de financiële status door met de subsidies bezig te zijn. Zorgt veelvuldig voor de aankondiging bij concerten, serenades en optredens.

Foto uit video Woodstock

55 jarig jubileum Drumband EDB

WOODSTOCK groots gevierd 

Foto's: Antoinette van de Burgt.

Ontvangst Sint Nicolaas, 2005.

Slagwerkgroep tijdens de Jumbo-cup in Zijtaart, 2007.

Donateursactie, 2007.

Ontvangst Sint Nicolaas, 2009.

Samenwerking met de muziekschool en werving van nieuwe jeugdleden blijft cruciaal voor het voortbestaan van de vereniging. Men repeteert iedere maandagavond in De Driesprong en de fanfare wordt regelmatig ingezet bij feestdagen, intocht sinterklaas, Koninginnedag, dodenherdenking en gaat 1 keer in de 2 jaar 'verplicht' op concours.

Er zijn diverse 'jongere' dirigenten die het fanfarekorps dirigeren, maar ook door D'eerd op de platte kar om donateurs te bereiken blijft bestaan.     

Concert bij de kiosk, 2004.

Donateursactie, 2005.

Concert bij Den Binnen, 2005.

Bevrijdingsconcert Veghel, 2008.

Majorettes

In 2005 komt er een grote wervingsactie. De Rattenvanger van Hamelen is het sprookje wat hiervoor gebruikt wordt. Bestuurslid Elles Ploegmakers schrijft een stuk waarbij ze alle kinderen van de basisschool Petrus en Paulus betrekt. Het fanfareorkest zorgt voor de begeleidende muziek en de kinderen spelen de hoofdrol. Hierbij wordt ook een majorette (Silvy Vissers) gepresenteerd.  Dit betekent het begin van de geleding Majorettes de Echo der Bergen. 

Foto: Archief Majorettes 

Wervingsactie jeugd

Daar het noodzakelijk is dat er jeugdleden zijn komen er diverse acties om deze te werven. 'Zomersprookje' is daar een voorbeeld van. Er wordt samengewerkt met de toneelvereniging en alle geledingen van de fanfare.

De muziekschool is erg actief en zo worden er regelmatig projecten georganiseerd i.s.m. de fanfare om de blaasmuziek te stimuleren. Echter het blijkt steeds lastiger om deze jeugdleden ook te houden.  

Foto's: Antoinette van de Burgt.

Zomersprookje, 2007. 

Muziekvereniging Meierijstad

Langzamerhand verliest de fanfare een groot aantal leden, jeugd die stopt als ze van de lagere school af zijn, mensen die verhuizen of bij een ander muziekgezelschap aansluiten. De majorettes zijn gestopt in 2013 en ook bij de andere geledingen begint men de haarscheurtjes te zien. Financieel is het steeds lastiger de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, het draagvlak wordt minder en een vereniging dient toch met de tijd mee te gaan om er een bloeiende club van te maken en nog belangrijker te behouden. 

Is dat dan het einde van de Fanfare De Echo der Bergen?

Niet helemaal!

De blaassectie van EDB is gestopt op de vergadering van 11 juni 2018 bij algehele stemmen van alle blazers. De slagwerkgroep, voorheen drumband, is doorgegaan.

Evenement Spotlight in De Brink o.l.v. Sepp Otten, 2018. 

Er zijn verschillende muzikanten over gegaan naar een nieuwe vereniging: Muziekvereniging Meierijstad. Een fusie van de Fanfare/slagwerkgroep De Echo der Bergen (Muziekvereniging EDB) uit Eerde en de Harmonie uit Nijnsel.

Lees meer over Muziekvereniging Meierijstad. 

Onthulling logo Muziekvereniging Meierijstad in De Brink op 30 september 2018.

Het verhaal van de fanfare is tot stand gekomen met hulp van oud-leden, informatie uit de Eerdse Klanken, 'echootjes', notulen, jaarverslagen en het jubileumboek 1992 samengesteld door Piet en Tiny van Roosmalen. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze bronnen zodat we een stuk muzikale geschiedenis kunnen bewaren.