Werkgroep Eerdelogie

Het ontstaan van de Werkgroep Eerdelogie

Door de Stichting Dorpsraad Eerde is omstreeks 2011/2012 het initiatief genomen om een gidsenpool samen te stellen. Dit initiatief heeft geleid tot het maken van een presentatie over Eerde. Aan de hand van foto’s en andere afbeeldingen wordt als het ware een wandeling door Eerde gemaakt. Daarbij werd de daarbij behorende geschiedenis aan de orde wordt gesteld. Deze presentatie werd in Eerde getoond in Den Binnenhof en vormt de basis voor een dorpswandeling onder leiding van een gids.

In vervolg op bovenstaande activiteit heeft de dorpsraad in 2016 een aantal personen benaderd om te bekijken op welke manier structureel aandacht kan worden gegeven aan de historie van Eerde. Dat was de start van de Werkgroep Eerdelogie.

 

Wat doet de Werkgroep Eerdologie?

De Werkgroep Eerdelogie is een werkgroep van de dorpsraad en houdt zich bezig met de geschiedenis van Eerde. Dit doet zij niet alleen door met het verleden bezig te zijn. Zij wil de verbinding leggen tussen verleden, heden en toekomst. Jaarlijks wordt er een activiteit georganiseerd om aandacht te vragen voor de historie van het oudste kerkdorp van Meierijstad. Nuttig voor de inwoners van het dorp, maar ook voor de bezoekers van Eerde.

Verder worden er activiteiten ontplooid die de geschiedenis van Eerde levendig houden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Eerdse canon waaraan op dit moment wordt gewerkt. Steeds stellen we ons de vraag: Hoe kan Eerde op de kaart worden gezet? Hoe kunnen plannen worden gerealiseerd binnen Meierijstad? De werkgroep wil iedereen laten proeven van de rijke historie die Eerde kent.

 

Wie maken deel uit van de Werkgroep Eerdelogie?

De werkgroep bestaat uit:

Jan van Lieshout

Erwin Janssen

Geert van de Hofstad

Tony van Geffen                               

Antoinette van de Burgt

Ad Bekkers

 

Welke activiteiten heeft de Werkgroep Eerdelogie georganiseerd?

2016: Eerde Grenzeloos

In 2016 werd Eerde Grenzeloos georganiseerd. In dat jaar was het 50 jaar geleden dat een groot gedeelte van Eerde bij Veghel werd gevoegd. De burgemeesters van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel onthulden een informatiebord op het kerkplein. In dit kader zijn de oude gemeentegrenzen op het wegdek aangebracht.

 

2017: Inzegening Meierijstad

Het evenement Eerde Grenzeloos kreeg in maart 2017 een vervolg. Bisschop Gerard de Kort ging voor in een Eucharistieviering om de zegen te vragen over de nieuwe gemeente Meierijstad.

 

2018: Monumentaal Eerde

In september 2018 werd een evenement georganiseerd waarin twee markante personen uit de Eerdse geschiedenis centraal stonden: pastoor Willenborg en Bernard van Dam. De bezoekers werden op verschillende manieren meegenomen door het leven van deze twee mensen. Ook met dit evenement werd de verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst!   

 

2021: Monumentendag 2021

Op zondag 12 september organiseert de Werkgroep Eerdelogie in het kader van de Open Monumentendagen een fototentoonstelling over Eerdse historische gebouwen. Hierbij ook een bijzondere serie foto’s die gemaakt is tijdens de restauratie van de kerk na de Tweede Wereldoorlog. Wij willen de bezoekers ook laten zien waar de werkgroep Eerdelogie mee bezig is.

De tentoonstelling wordt gecombineerd met de openstelling van de kerk met medewerking van de de stichting ‘Vrienden van de Eerdse Kerk’ en de beheercommissie. Een mooie laatste kans om het kerkgebouw in de huidige staat te bezichtigen.

De tentoonstelling in ’t Patronaat en de kerk zijn op zondag 12 september van10.30 – 16.00 uur geopend. De toegang is gratis. Wij zien uw graag op 12 september.

Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende coronamaatregelen. 

 

Wat doet de werkgroep nog meer?         

Verenigingsarchieven

Heb je ideeën?

Heb je een idee dat uitgevoerd kan worden door de werkgroep? Laat het ons weten.

 

Graag meer informatie?

Benader een lid van de werkgroep of stuur een e-mail naar: info@eerdelogie.nl