Werkgroep Eerdelogie

Het ontstaan van de Werkgroep Eerdelogie

Door de Stichting Dorpsraad Eerde is omstreeks 2011/2012 het initiatief genomen om een gidsenpool samen te stellen. Dit initiatief heeft geleid tot het maken van een presentatie over Eerde. Aan de hand van foto’s en andere afbeeldingen wordt als het ware een wandeling door Eerde gemaakt. Daarbij werd de daarbij behorende geschiedenis aan de orde wordt gesteld. Deze presentatie werd in Eerde getoond in Den Binnenhof en vormt de basis voor een dorpswandeling onder leiding van een gids.

In vervolg op bovenstaande activiteit heeft de dorpsraad in 2016 een aantal personen benaderd om te bekijken op welke manier structureel aandacht kan worden gegeven aan de historie van Eerde. Dat was de start van de Werkgroep Eerdelogie.

 

Wat doet de Werkgroep Eerdologie?

De Werkgroep Eerdelogie is een werkgroep van de dorpsraad en houdt zich bezig met de geschiedenis van Eerde. Dit doet zij niet alleen door met het verleden bezig te zijn. Zij wil de verbinding leggen tussen verleden, heden en toekomst. Jaarlijks wordt er een activiteit georganiseerd om aandacht te vragen voor de historie van het oudste kerkdorp van Meierijstad. Nuttig voor de inwoners van het dorp, maar ook voor de bezoekers van Eerde.

Verder worden er activiteiten ontplooid die de geschiedenis van Eerde levendig houden. Een mooi voorbeeld hiervan is de Eerdse canon waaraan op dit moment wordt gewerkt. Steeds stellen we ons de vraag: Hoe kan Eerde op de kaart worden gezet? Hoe kunnen plannen worden gerealiseerd binnen Meierijstad? De werkgroep wil iedereen laten proeven van de rijke historie die Eerde kent.

 

Wie maken deel uit van de Werkgroep Eerdelogie?

De werkgroep bestaat uit:

Jan van Lieshout

Ad Ketelaars

Geert van de Hofstad

Tony van Geffen            

Antoinette van de Burgt

Ad Bekkers

 

Welke activiteiten heeft de Werkgroep Eerdelogie georganiseerd?

2016: Eerde Grenzeloos

In 2016 werd Eerde Grenzeloos georganiseerd. In dat jaar was het 50 jaar geleden dat een groot gedeelte van Eerde bij Veghel werd gevoegd. De burgemeesters van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel onthulden een informatiebord op het kerkplein. In dit kader zijn de oude gemeentegrenzen op het wegdek aangebracht.

 

2017: Inzegening Meierijstad

Het evenement Eerde Grenzeloos kreeg in maart 2017 een vervolg. Bisschop Gerard de Kort ging voor in een Eucharistieviering om de zegen te vragen over de nieuwe gemeente Meierijstad.

 

2018: Monumentaal Eerde

In september 2018 werd een evenement georganiseerd waarin twee markante personen uit de Eerdse geschiedenis centraal stonden: pastoor Willenborg en Bernard van Dam. De bezoekers werden op verschillende manieren meegenomen door het leven van deze twee mensen. Ook met dit evenement werd de verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst!   

 

2021: Monumentendag

Op zondag 12 september organiseerde de Werkgroep Eerdelogie in het kader van de Open Monumentendagen een fototentoonstelling over Eerdse historische gebouwen. Hierbij ook een bijzondere serie foto’s die gemaakt is tijdens de restauratie van de kerk na de Tweede Wereldoorlog. De bezoekers konden ook zien waar de werkgroep Eerdelogie mee bezig is.

De tentoonstelling werd gecombineerd met de openstelling van de kerk met medewerking van de stichting ‘Vrienden van de Eerdse Kerk’ en de beheercommissie. Een mooie laatste kans om het kerkgebouw in de huidige staat te bezichtigen.

 

2022: Open Monumentendag

De werkgroep Eerdelogie heeft, samen met de geloofsgemeenschap van Eerde en de Vrienden van de Eerdse Kerk, de Open Monumentendag op 11 september 2022 georganiseerd. De kerk was op deze dag opengesteld om de geheimen van dit bijzondere monument nogmaals te ontdekken voor de verbouw begint, waarmee de kerk uiteindelijk met de nieuwe school wordt gecombineerd.

Waar konden de bezoekers van genieten:

  • Bezichtiging kerk;
  • Nieuwe digitale rondleiding;
  • Bezichtiging toren;
  • Tentoonstelling in ’t Patronaat waaronder maquette van de Eerdse kerk.

De werkgroep kan terugkijken op een zeer geslaagde dag met veel belangstelling!

 

2022: Tentoonstelling 50 jaar gemeenschapshuis De Brink

Op 28 januari 2022 was het 50 jaar geleden dat Eerde werd verrijkt met een mooi nieuw gemeenschapshuis. Het ‘bondsgebouw’ aan de Kapelstraat werd verleden tijd. De broers Jan en Hannes Vissers onthulden de naam van het nieuwe gemeenschapshuis. Begin jaren ’70 zag Soos Paradise daar het levenslicht. Vele verenigingen vonden er hun thuis en menig feestje werd er gevierd. Dan hebben we het nog niet over de vele carnavalsactiviteiten die er in de loop der jaren werden georganiseerd. Het is een kleine opsomming van wat het gemeenschapshuis voor ons dorp heeft betekend in de afgelopen 50 jaar. De Werkgroep Eerdelogie heeft ter gelegenheid van dit jubileum met een tentoonstelling '50 jaar De Brink' in beeld gebracht. 

 

Foto's: Ad Bekkers

2023: Wandelexcursie op de Kempkens

Op een zonnige zondagmorgen, 30 april 2023, heeft Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen, gezamenlijk met de geschiedeniswerkgroep Eerdelogie, een informatieve wandelexcursie georganiseerd. Zo’n 35 geïnteresseerde deelnemers genoten van de  informatie over de natuur en de geschiedenis van het gebied.

Foto's: Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen.

2023: Monumentendag 

Op deze dag gingen de bezoekers op zoek naar het mysterie van de Eerdse Bergen! De Werkgroep Eerdelogie organiseerde, met medewerking van Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen, op zondag 10 september 2023 een open monumentendag in Eerde. Dit jaar met het thema “Eerdse Bergen-Levend Erfgoed”.

De Eerdse Bergen vormen van oorsprong een vreemde grillige kronkel die liep van de Hoevenbraak in Schijndel, door Eerde, tot aan Krijtenburg in Zijtaart. De Eerdse Bergen, kronkel door het landschap. Hoe zijn ze ontstaan? Wat is hun betekenis? Wat is hun geschiedenis? Wat zijn de verhalen? Wat is er nog over en te zien? Waarom zijn het monumenten?

Tijdens de Open Monumentendag gingen we met een tentoonstelling in ’t Patronaat en een ontdekkingswandeltocht zoeken naar het mysterie. We zochten verklaringen voor deze kronkel in het landschap, dat natuurlijke fenomeen en belangrijk levend erfgoed in Eerde.

Het was een geslaagde dag met veel bezoekers, zowel uit Eerde als buiten Eerde.

 

Foto's: Antoinette van de Burgt

Foto's: Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen

2024: Lezing Bernard van Dam

De Werkgroep Eerdelogie heeft het idee opgevat om enkele keren per jaar een lezing te organiseren. Het doel hiervan is om de geschiedenis van Eerde levendig te houden en door te geven aan jong en oud.

Nard Jansen, secretaris van de Stichting Bernard van Dam, heeft op 20 maart 2024 de eerste lezing verzorgd.

Bernard is o.a. bekend van het boek “Oud Brabants Dorpsleven”. Maar over Bernard van Dam is zoveel meer te vertellen. Hoe hij zijn bruid schaakte en naar Londen ging om het huwelijk te laten voltrekken. Zijn kijk op de politiek, niet schromend om zijn kritiek te uiten zonder aanziens des persoons. Zijn rol in de Eerde gemeenschap, maar zeker ook daarbuiten. Veel van zijn artikelen zijn vandaag de dag nog actueel!

Het werd een geslaagde avond. Nard vertelde enthousiast over zijn opa. Naast verhalen over het leven en oeuvre van Bernard werd er ook een film getoond over het huwelijk van Bernard met de dochter van  Driekske de Smid. Al met al kijken we terug op een geslaagde avond.

Foto's: Antoinette van de Burgt

 

Wat doet de werkgroep nog meer?         

Verenigingsarchieven

Heb je ideeën?

Heb je een idee dat uitgevoerd kan worden door de werkgroep? Laat het ons weten.

 

Graag meer informatie?

Benader een lid van de werkgroep of stuur een e-mail naar: info@eerdelogie.nl