Overzicht oprichting Eerdse verenigingen

 

Onderstaand een overzicht van verenigingen en stichtingen die in Eerde opgericht zijn. Een aantal van deze verenigingen/instanties bestaan niet meer. Zoals je ziet is de lijst niet compleet. Van een aantal is niet bekend wanneer ze zijn opgericht. Ook de opheffingsdatum is niet altijd bekend.

De werkgroep Eerdelogie is bezig om het Eerdse verenigingsleven in beeld te brengen. Het zou fijn zijn als onderstaande lijst compleet gemaakt kan worden. Kun jij ons helpen? Heb je informatie? Gebruik het formulier, onderaan deze pagina, om reactie te plaatsen.

1840

Parochie Sint Antonius Abt 1840-22 september 2013  (einde zelfstandigheid parochie, oprichting nieuwe Franciscusparochie)

1869

Parochiaal Arm-bestuur (20 oktober 1869)

1898

Afdeling Eerde R.K. Boerenbond, N.C.B., afdeling Eerde,1898-15 november 1999; per 2 december 1999 opgegaan in ZLTO Veghel

1900

Boerenleenbank

1901

Grote missie opgericht door de redemtoristen (Paters Redempt)

1907

St. Paulusvereniging (drankbestrijding)

1906

Afd. van de Diocesane biduren altaarwacht

1914

Herwonnen levenskracht

1917

R.K. Kiezersvereniging

1920

R.K. Kiezersvereniging voor Vrouwen

1923

Roomse Katholieke Jongere Boerenstand (R.K.J.B.); in 1967 naamswijziging in   K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren)

1929

Wit-Gele Kruis in Eerde

1929

Landelijke Rijvereniging "St. Antonius" Eerde

1935

Voetbalclub De Uivers

1939

Boerinnenbond; latere KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie), 28  april 1939)

1939

Oranje comité,1939-1 juli 2015

1942

Fanfare De "Echo der Bergen", 1942-1 februari 2021

1945

Heroprichting Eerdse boerenvrouwen

1946

Toneelclub NCB

1947

Aan den Ooiver in battle-dress, 1947-1950

1948

Handboogvereniging "De Rozenjagers" 

1948

R.K.S.V. W.E.C. (Wijbosch Eerde Combinatie)

1953

Supportersvereniging W.E.C.

1955

Klokkenfonds

1957

Boerinnenjeugdbond (B.J.B) in Eerde.

1957

Drumband fanfare "De Echo der Bergen"

1959

EHBO-vereniging, 28 januari 1959

1960

Instelling "Commissie van Samenwerking Eerde"

1962

Stichting Jeugdbelangen

1963

Bond van Ouderen (KBO),18 oktober 1963

1967

Muziekvereniging Allegretto's, 23 februari 1967

1967

E.W.O.C. (Eerdse Wekelijkse Ontspanningsclub), 27 april 1967-1 september 1988

1967

K.M.G. (Katholiek Meisjes Gilde), augustus 1967-1 september 1976

1967

Jong Nederland, 19 september 1967

1969

Stichting gemeenschapshuis Eerde, 6 januari 1969; sinds 10 maart1992 Stichting gemeenschapshuis De Brink

1969

Blaaskapel De Bergtoeters",1969-2020

1969

Airborne Comité Eerde.

1969

Parochieel dameskoor

1970

Eerdse Klanken, 1970-2013

1970

Berkse Boys, 8 oktober 1970-2003

1971

Rijvereniging St. Antonius,19 maart 1971

1972

Trimclub Triona (Trimmen Is Ontspanning Na Arbeid), 14 februari 1972

1972

Supportersclub Ties Verhagen,17 augustus1972

1973

Orgelcomité 

1974

1976

Ponyclub "De Antonioruitertjes" (fusie met rijvereniging Sint Antonius Eerde per  28-03-1994)

1976

Volleybalclub de Treffers

1977

Jeugd-EHBO-A

1977

Peuterspeelzaal 'Ons Oiversneske'

1979

Vriendenkring Fanfare De Echo der Bergen, 1979-medio 2018

1984

Hofkapel De Oivers

1989

Eerdse Ondernemersverenigingen (EOV), 15 januari 1989

1989

Stichting Eerdse Peuterspeelzaal (Kiekeboe) 

1990

Stichting Wielerpromotion Eerde, 17 april 1990

1990

Parochiële groep Missie en Ontwikkelingssamenwerking (MO-groep),1 oktober1990

1990

Biljartclub De Doorzetters van Bond van Ouderen,13 november 1990

1991

Zaalvoetbalteam T.P. De Eerde 

1991

Zaalvoetbalteam Jodocus Kwak (later Zaalvoetbalteam JK Autorijschool Van Doorn)

1992

Zaalvoetbalteam JK Autorijschool Van Doorn (voorheen zaalvoetbalteam  Jodocus Kwak)

1992

Tafelvoetbalvereniging De Kurkkleuvers

1993

Biljartvereniging ’t Hooghuys, 1 maart 1993

1993

Supportersclub Ruud Hoefnagel (1993-medio 1996)

1993

1993

Strategoclub Eerde

1994

Stichting Dorpsraad Eerde; voorheen fungeerde de Stichting Eerdse belangen (SEB) als aanspreekpunt voor Eerde en sinds 1994 als dorpsraad.

1995

Stichting Dorpsraad Eerde, 24 november 1995. Per 1-01-1996 heeft de stichting de taak overgenomen van SEB.

1995

Stichting Eerde 2000

1996

Wijkvereniging De Eerdse Bergen, 1996-1999 

1997

Eerdse Bridge Instuif

1997

Tafelvoetbalvereniging De Kurkkleuvers; later Tafelvoetbalvereniging De Driesprong genoemd;

1998

Gemengd koor Cantado

1998

Jeugddorpsraad

1998

Jeugdnatuurwacht Eerde

1989     

Tennisvereniging De Coevering

1999

Oprichting "Millennium Klokkenfonds"

1997

Soos De Gup (naam omstreeks 1999 gewijzigd in Soos Explosion)

2000

Stichting Steunpunt Den Binnenhof

2000

Hofkapel Dè's Mooi

2001

Buurtvereniging Haakakker

2001

Stichting Eerdse molen, 25 juni 2001

2005

Majorettes fanfare De Echo der Bergen, 2005-2013

2004

Kinderkoor Delninjo, 2004-2014

2013

Stichting In de Molen

2015

Stichting Vrienden van de Eerdse kerk, 18 september 2015

2015

2018

Stichting Bernard van Dam

2018

Muziekvereniging Meierijstad

2020

Website Eerde op de kaart, 5 december 2020

Beheergroep parochie 

Biljartvereniging D'n Blauwe Dop

Biljartvereniging Krijt Op Tijd

Biljartvereniging Ons Genoegen

Biljartvereniging 't Vrolijk stootje

Fabrieksarbeidersbond

Damclub O.N.D.

Greenkids

Handboog Schutterij  Sint Antonius Abt (opgericht in de 19e eeuw toen het gilde Sint Antonius werd opgeheven)

Handboog Schutterij De Batavieren

Herwonnen levenskracht

Kaartclub 'Vriendenkring'

Kaartclub 'De Vrolijke Jassers'

KAJ (Katholieke Arbeiders Jeugd), heroprichting 1 mei 1957

Katholiek thuisfront 

R.K. Kiesvereniging

Kinder Vakantie Werk

Ponyclub Antonio ruitertjes

Speur en zoekhondenvereniging De trouwe Helper  (voorheen Hondenvereniging De Trouwe Helper)

Jeugdnatuurwacht (Opgeheven per 01-07-2003)

Jeugdpostzegelclub

Oudervereniging

Parochieel gemengd koor

Parochieel Missie comité

Ruiterclub Eerde

Schoolbestuur

Sint Annastichting

Soos Explosion (voorheen Soos de Gup)

Stichting Eerdse Belangen

Stichting Kinderopvang de Plu

Supportersclub De Eerdse Renners

Toneelvereniging 'Ons Genoegen'

Veefonds Eerde

Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap

Voetbalvereniging De Oivers

Werkgroep MO (Missie en Ontwikkeling) (voorheen M.O.V. (Missie Ontwikkeling Vrede)

Zaalvoetbal Van de Pol - Gasseling

Zaalvoetbalteam Linda

Zaalvoetbalteam tennispark De Eerde-Dierenpensioen ’t Haagje 

Zaalvoetbalteam ’t Haagje – Van Hooft

Werkliedenbond

Ziekenbezoekgroep

Zonnebloem, afd. Eerde

 

 

Heeft u informatie over de oprichting van een vereniging? Vul hieronder het formulier in.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.